Nyheter

ROCKWOOL har investert i en ny elektrisk lastebil

Bildet: ROCKWOOL har investert i en ny elektrisk lastebil for skytteltrafikken mellom fabrikken og lageret i Moss.

ROCKWOOL setter den grønne omstillingen høyt på agendaen og tar nå enda et steg i satsningen på elektrisk transport ved steinullfabrikken i Moss – som for øvrig også går på strøm. I tillegg til å redusere CO2-utslippene fra transporten vil den elektriske lastebilen sørge for mindre støy og forurensning for lokalbefolkningen i Moss.

Døgnet rundt, 365 dager i året, transporteres det store mengder med ROCKWOOL isolasjon fra steinullfabrikken i Moss til lageret 7 kilometer unna. I løpet av et år tilsvarer dette cirka 65 000 km og 100 tonn CO2, som nå vil erstattes med strøm. Den nye el-lastebilen som rulles ut på veiene i løpet av uke 22, er en Volvo FM 6×2 Electric med en batterikapasitet på 540 kWh.

Michael Rasmussen, logistikkdirektør i ROCKWOOL Nordics, mener omstillingen av transportbransjen fremdeles er på et tidlig stadium, men at det er viktig å teste ut ny teknologi og høste erfaringer.

– Vi har lenge jobbet med grønn transport, men vi er fremdeles på et sted hvor vi enda ikke vet hva som blir den fremtidige transportløsningen. Derfor er det viktig for oss å samarbeide direkte med lastebilprodusenter som er i front på feltet, for å finne den mest optimale løsningen per i dag. Etter dialog med Volvo er vi nå klare for å teste ut en elektriske lastebil på strekningen mellom fabrikken i Moss og lageret på Vanem.

Optimal kjørerute for el-lastebil

Selv om elektrisk transport er en utbredt teknologi innen blant annet rutebusser og renovasjon, krever ofte byggebransjen store avstander og uforutsigbare ruter. Rasmussen mener el-teknologien har et stykke igjen av utviklingen, men at den nye el-lastebilen er en optimal løsning for skytteltrafikken imellom fabrikken og lageret i Moss.

– El-teknologien er enda ikke klar for å imøtekomme byggebransjen’s behov på alle områder, men for kortere og faste ruter er det en veldig god løsning. Det gir derfor god mening å erstatte en av lastebilene som kjører fossilt, med en elektrisk variant. Planen er også å skifte ut det siste kjøretøyet med en el-lastebil, sånn at denne transportetappen erstattes med 100 % fornybar strøm, sier Rasmussen.

I tillegg til å satse på elektrisk transport, har ROCKWOOL det siste året kjørt på biogass mellom fabrikken i Moss og Oslo sentrum.

– Biogass er en veldig god løsning for tungtransport på lengere strekninger. Vi har ikke opplevd noen begrensinger eller utfordringer i løpet av det siste året, og per i dag er dette et meget godt alternativ som bidrar til betraktelig CO2-reduksjon og utnyttelse av lokale avfallsressurser, forteller Rasmussen.

Elektrisk transport tar hensyn til lokalbefolkningen i Moss

Det er ikke bare reduserte klimagassutslipp som motiverer ROCKWOOL til å investere i elektrisk transport. Den nye el-lastebilen vil også bidra til mindre støy og lokalt utslipp i Moss.

– Ettersom både produksjon og lager er plassert i nærområdet til Moss, har vi et stort ønske om å ta så mye hensyn til lokalbefolkningen som mulig. Lastebilen kjører gjennom Moss sentrum døgnet rundt, hele året, og da det viktig å optimalisere der vi kan for å minimere vår påvirkning på nærmiljøet og naboene i området. Den nye elektriske lastebilen vil sørge for betraktelig mindre støy og vibrasjon, samt mindre forurensning av den lokale luftkvaliteten i byen, avslutter Rasmussen, og legger til at satsningen på elektrisk transport går hånd i hånd med den omfattende elektrifiseringen av steinullfabrikken i Moss tilbake i 2021.

ROCKWOOL vil holde en åpningsseremoni ved fabrikken i Moss den 31. mai, der startskuddet for den nye el-lastebilen settes i gang. 

logo
Bjørn Laberg