Aktuelt

– Regjeringen har valgt å ikke høre på bransjen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå utarbeidet og offentliggjort forskriften som forbyr innleie fra bemanningsbedrifter for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

På et medlemsmøte i regi av Nelfo ble de nye reglene som nå er vedtatt av Stortinget gjennomgått.

– Det varslede forbudet mot innleie i Oslo, Viken og tidligere Vestfold blir endret i forskrift. Forskriften er ikke lagt frem ennå, men Nelfo regner med at den vil være i tråd med hva regjeringen har varslet tidligere. Siden innleieandelen er veldig lav blant elektrobedriftene har Nelfo ment at et unntak fra forbudet ville vært fornuftig, men regjeringen har valgt å ikke høre på bransjen, skriver Nelfo i en pressemelding.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nå utarbeidet og offentliggjort forskriften som forbyr innleie fra bemanningsbedrifter for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Innen området for forbudet vil det etter 1. april ikke være noen mulighet for innleie fra bemanningsforetak. Forbudet fremgår av forskrift der «bygningsarbeid» og «byggeplass» er nærmere definert. Alle innleide får rett til fast ansettelse i virksomheten som leier inn etter tre år.

Landsomfattende innstramning

Tidligere i desember vedtok Stortinget en landsomfattende innstramming i mulighetene for å leie inn ekstra hoder og hender. Nå er altså forskriften som forbyr innleie i Oslofjord-området klar. I forskriften brukes begrepet «bygningsarbeid». Slik definerer departementet dette begrepet:

«…. Det er selve aktiviteten «bygningsarbeid» som det leies inn til som et forbud bør gjelde. Byggevirksomheter bør fortsatt kunne leie inn andre arbeidstakergrupper til annet type arbeid, som for eksempel ingeniører, administrativt personale etc.».

Av høringsnotatet fremgår det videre at forbudet og dermed begrepet «bygningsarbeid» bør omfatte både arbeid med nybygg og arbeid på eksisterende bygg.

Forbudet trer i kraft 1. april med følgende overgangsregler:

• Konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet.

• Oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det samme gjelder hvor bindende tilbud er gitt før ikrafttredelsen.

Overgangsordning

Overgangsordningen innebærer at forbudet for disse tilfeller får virkning fra 1. juli 2023. De nye reglene skal gjelde fra 1. april med tre måneders overgangsordning for allerede inngåtte kontrakter. Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. Ved midlertidige behov som i forbindelse med sesong, arbeidstopp og prosjekter vil det kun være tillat å leie inn fra bemanningsforetak til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter, bundet av tariffavtale med en stor fagforening (fagforening med innstillingsrett).

To unntak

Det er to unntak der det fortsatt er tillatt å leie inn fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter, også utenom vikartilfellene, og uten avtale med tillitsvalgte:

• For det første innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for slik innleie med tillitsvalgte.

• For det andre innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

logo
admin