Nyheter

Rambøll blir bærekraftsrådgiver for Statnett

Rambøll blir strategisk bærekraftsrådgiver for Statnett. Bildet er fra bygging av nytt fjordspenn over Lysefjorden i Rogaland. Prosjekt Lyse-Fagrafjell. Foto: Sverre Hjørnevik

Rambøll har signert rammeavtale med Statnett på strategisk bærekraftsrådgivning. Avtalen omfatter en rekke områder som klima- og naturrisiko, klimagassregnskap, regelverk og bærekraftsrapportering.

Rambøll har fått rammeavtale på strategisk bærekraftsrådgivning for Statnett. Avtalen dekker en rekke bærekraftsområder, som rådgivning knyttet til klima- og naturrisiko og gjeldende og kommende regelverk, gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, implementering av vitenskapsbaserte klimamål, sette opp klimagassregnskap, implementere føringer fra naturavtalen og utvikle bærekraftsrapporter.

«Bærekraftsfeltet er under rask utvikling og Statnett har behov for å ha tilgang til oppdatert kompetanse, støtte i prosjektgjennomføring og tilgang til beste praksis. For å lykkes med å møte vår strategi og forventninger er det nødvendig å være i forkant av kommende regelverk og føringer, samt gjennomføre transformative prosesser for å ha en virksomhet som er rigget til å effektivt levere på bærekraftsarbeid og tilstøtende områder» heter det i kravspesifikasjonen fra Statnett.

–Dette er en bekreftelse på at vi som partner for bærekraftig endring har opparbeidet oss en posisjon som en aktør som både utfordrer og motiverer til løsninger som gir lavere klimafotavtrykk. Vi forstår hele verdikjeden og kan koble strategi med fag på en måte som få andre aktører kan. Gjennom en global tilstedeværelse og erfaring med lignende virksomheter i flere land, har vi lang erfaring med å integrere bærekraft i prosjekter, sier Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge.    

Høsten 2023 tegnet Rambøll flere andre rammeavtaler med Statnett knyttet til utvidelse og utbygging av det norske strømnettet.

Rammeavtalen for bærekraftsrådgivning løper over to år, med opsjon ytterligere fire år. De andre selskapene som fikk rammeavtale med Statnett er EY, KPMG og PwC. 

logo
Bjørn Laberg