Nytt om navn

Presto kjøper Arcos – ledende innen sjøsikkerhet

Bildet: - Vi ønsker Arcos velkommen inn i Presto-familien, sier Filip Bjurström, konsernsjef i Presto. Her på kaien ved Arcos sine fasiliteter i Tromsø. Fra venstre: Gustav Paringer, Torbjørn Gundersen, Bjørn Gundersen, Gustav Nord og Filip Bjurström.

Presto har kjøpt Arcos, den største aktøren i Nord-Norge når det gjelder kurs og konsulenttjenester rettet mot blant annet skipsfart og energisektoren.

– Avtalen utvider vår virksomhet og skaper muligheter for vekst i Arcos’ største områder – maritimt og offshore. Dette i kombinasjon med vår allerede sterke landbaserte utdanningsvirksomhet. Vi ser frem til en felles fremtid, sier Filip Bjurström, konsernsjef i Presto.

bedriftskultur som passer

Presto er Nordens største brannvern- og sikkerhetsopplæringsselskap, men vokser nå ytterligere. Nylig ble Arcos, lokalisert i Tromsø og ledende leverandør av kurs og rådgivning med hovedvekt på sikkerhet og beredskap, kjøpt opp.

Dronebilde av Arcos sine fasiliteter i Tromsø

– Vi ser store fordeler ved å samarbeide med en stor aktør som Presto, som ønsker å ekspandere både profesjonelt og kommersielt. I tillegg betyr det mye at vi kan beholde Arcos identitet selv om vi får nye eiere. Presto vil kunne hjelpe oss med å videreutvikle vårt marked og bredden i våre leveranser. I tillegg føler vi at Presto har en bedriftskultur som passer vår måte å jobbe på. Det sier Bjørn Gundersen, grunnlegger av Arcos.

vind-, nedbørs- og bølgemodul

Siden 2014 har sønnen Torbjørn Gundersen også vært medeier i selskapet. Arcos leverer blant annet kurs og konsulenttjenester til offshoreindustrien og maritim sektor. I tillegg til øvelser til sjøs tilbys kurs i helikopterevakuering og realistisk overlevelsestrening i fullskala maritimt treningsbasseng med vind-, nedbørs- og bølgemodul. Selskapet har elleve ansatte og er godkjent av blant annet Sjøfartsdirektoratet, Offshore Norge, Global Wind Organization og Forsvaret.

– Både Torbjørn og Bjørn vil fortsette å jobbe som vanlig i selskapet, og det er vi glade for. Vi skaper store synergier mellom selskapene og vil fortsette å se på nye forretningsmuligheter sammen, sier Filip Bjurström.

lang kundeliste

– Ja, det føles spennende å videreutvikle selskapet i samarbeid med Presto. Sammen får vi mer muskler og kan ta enda større andeler av det norske markedet, sier Torbjørn Gundersen.

Arcos største operasjonelle aktivitet er sikkerhetsopplæring for private aktører som fiskeri- og oppdrettsnæringen, sjøfart, offshorenæringen, landbasert industri og offentlige aktører som politi, forsvar, universiteter og videregående skoler.

– Det er en lang kundeliste og et veldrevet selskap. Vi ønsker Arcos velkommen inn i Presto-familien, sier Filip Bjurström.

logo
Bjørn Laberg