Aktuelle prosjekter

– Potensial for 1400 nye boliger i sjøkanten

Bildet: Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom. Foto: NIC

Samles utenlandsfergene på Vippetangen, kan hele Hjortnes og Filipstad-området fristilles til grønn, fremtidsrettet byutvikling. Det kan gi inntil 1400 sentrumsnære boliger. Den samfunnsøkonomiske verdien av et slik boligområde estimeres til cirka 6 milliarder kroner.

– Enormt potensial

– Hjortnes’ beliggenhet ved sjøen har enormt potensial for by- og boligutvikling. Ved å flytte nåværende fergeterminal, vil området kunne erstattes med havnepromenade, grøntarealer og boliger som kan huse flere tusen av Oslo-borgere, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

To nye utredninger viser at samlokalisering av Kielfergen og Danskebåten på Vippetangen, gir en økt samfunnsøkonomisk verdi på 1,3 milliarder – og gir best klimaregnskap for Oslo. Rapportene er laget av Samfunnsøkonomisk analyse og Asplan Viak, og er bestilt av Oslo Havn

– Vinner på at fergene samles på Vippetangen

– Fjordbyen vinner på at fergene samles på Vippetangen, sier plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn, Espen Dag Rydland.

Neste skritt for «Fjordbyen» i Oslo er å samle både Color Line og DFDS på Vippetangen i Oslo. Dermed vil reisende til eller fra Danmark og Tyskland, ha gangavstand til alle attraksjonene i Bjørvika, Kvadraturen og Oslo sentrum. Den korte avstanden til Oslo S, knytter utenlandsfergene til byen.
En samlokalisering på Vippetangen vil innebære at Color Line flyttes fra Hjortnes. Dermed frigjøres en større del av Filipstad-området, vest for Aker Brygge, til bolig- og byutvikling.

Kommer best ut

Et annet alternativ for samlokalisering av utenlandsfergene, er Kongshavn sørøst i Oslo. Dette alternativet kommer klart dårligst ut i de to rapportene.
De nye utredningene estimeres opp mot 19 ganger høyere utslipp dersom Kongshavn blir lokasjon for ny fergeterminal. Ved en samlokalisering på Vippetangen unngås i tillegg negativ påvirkning av naturmangfoldet. Det er relativt små grep som må gjøres for å få plass til Color Line sammen med DFDS som allerede bruker denne havna. Økt biltrafikk fra to ferger vil bli løst med flere grep for å forhindre kødannelser, viser nye utredninger. Beslutningen om plassering av ny fergeterminal vil til slutt bli avgjort av bystyret i Oslo.

LES OGSÅ: – Fjordbyen vinner på at fergene samles på Vippetangen

Kan gi 1400 svært nødvendige boliger

Siden år 2000 har innbyggertallet i Oslo økt med mer enn 200 000. Det er like mange mennesker som det bor i Trondheim. Det tungtveiende argumentet for å legge fergeterminalen til Vippetangen, er at man på Hjortnes og Filipstad kan bygge boliger. Det kan man ikke på Vippetangen, som er strengt regulert av hensyn til blant annet sikkerhetssonen til Forsvaret.
– Å flytte fergeterminalen fra Filipstad vil ikke bare bane vei for nye boliger, det vil også muliggjøre en sammenhengende havnepromenade fra Skøyen i Vest til Grønlikaia i Øst. En åpen og tilgjengelig sjøfront vil ikke bare være et gode for «naboene» på Frogner og Skillebekk, men til glede for hele byens befolkning, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

logo
Bjørn Laberg