Anlegg

– På veien mot en grønnere anleggsbransje er CO2-rapportering et viktig tiltak

Illustrasjonsbilde: I dag leverer Atea en dataplattform som brukes til CO2-rapportering og ressursplanlegging av kjøretøy og maskiner. Foto: Risa-gruppen

– Med en CO2-rapporteringsplattform som skal bidra til mer miljøvennlig drift skiller Risa-gruppen seg ut som en nytenkende aktør i anleggsbransjen, mener Lars Rune Nygård, leder for utvikling og produksjonsteknologi i
Risa-gruppen.

– I 2021 signerte de største norske byene en storbyerklæring med mål om at kommunenes bygg- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2025, og dette skal etterleves av hele byggebransjen innen 2030. For å nå disse målene vil bransjen få strengere krav om rapportering på miljø og bærekraft,
og det forutsetter at man tar i bruk nye teknologier. Risa-gruppen, allerede på god vei, understreker Nygård.

– nye muligheter for verdiskapning

Han sier Risa-gruppen lenge har benyttet teknologi for å kunne forbedre og dokumentere arbeidsprosesser. Bedriften jobber fremdeles målrettet for å videreutvikle driften, blant annet med bistand fra Atea.

– Samarbeidet mellom Risa-gruppen og Atea er ikke nytt, men etter hvert som relasjonen har utviklet seg, har det oppstått nye muligheter for verdiskapning som et resultat av tettere samarbeid.
I dag leverer Atea en dataplattform som brukes til CO2-rapportering og ressursplanlegging av kjøretøy og maskiner.

– Med Atea har vi en partner som har forståelse for vårt forretningsområde. Sammen jobber vi for en mer datadrevet og moderne drift, men også mot en mer bærekraftig bransje i sin helhet, sier Nygård.

Illustrasjonsbilde. Foto: Risa-gruppen
Tenker nytt om bærekraft og miljø

Dataplattformen som leveres av Atea inneholder en kombinasjon av data fra Risa-gruppen sitt planleggingsverktøy og sanntidsdata fra utstyrsleverandørene. Dette gjør det mulig for dem å se hvor mye CO2-forbruk de ulike kjøretøyene og maskinene har hatt i løpet av et oppdrag. Dette kan de rapportere videre til sine oppdragsgivere, slik at de får oversikt over
hvor mye utslipp de har hatt i løpet av et prosjekt.
Henning Larsen i Atea har hovedansvar for prosjektet.
– På veien mot en grønnere anleggsbransje er rapportering et viktig tiltak. Dette er teknologi som tidligere har vært forbeholdt de største aktørene innen bank, forsikring, olje og gass. Det at vi nå kan introdusere dette for nye aktører som Risa er utrolig gøy, sier Larsen.

Teknologi gir konkurransefortrinn

Risa-gruppen har også tatt i bruk moderne teknologi på andre områder, som for eksempel i form av sensorer til tunneler som kan fortelle hvor skitne de er. På den måten kan tunnelen vaskes etter behov fremfor at den blir vasket på en fast frekvens hvor det risikeres at den vaskes for sjeldent eller for ofte.
– Det at Risa-gruppen har tatt et strategisk valg i å modernisere sine verktøy og prosesser vil først og fremst effektivisere og gjøre driften deres mer bærekraftig. Det vil i tillegg gi dem et konkurransefortrinn i markedet, sier Larsen.

logo
Bjørn Laberg