Boligbygg

OBOS forventer krevende marked ut 2024

Bildet: Konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj. Foto: Trygve Indrelid

OBOS fikk et resultat per tredje kvartal på 1 485 millioner kroner, en økning på 366 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

OBOS leverer et resultat som ligger foran fjoråret blant annet som følge av gevinster knyttet til delsalg av tomter samt god underliggende drift i virksomheten utenom boligbyggingen, herunder OBOS-banken.

– Lønnsomheten i pågående og fullførte boligprosjekter er imidlertid svekket som følge av økte finanskostnader og generelle kostnadsøkninger i prosjektene som følge av lønns- og prisstigning samt salgsfremmende tiltak, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj.

Fortsatt mange boliger under bygging

Resultatet for tredje kvartal isolert sett var på -112 millioner kroner, en reduksjon på 14 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Boligsalget per tredje kvartal er markert lavere enn i fjor; med et salg på 1 251 boliger brutto mot 2 614 boliger i fjor. Så langt i år er det igangsatt 1 156 boliger brutto, mot 3 490 på samme tid i fjor. OBOS har nå totalt 6 309 boliger under bygging. Salgsgraden på disse ligger på 65 prosent, ned fra 73 prosent i fjor.

– Antall boliger under produksjon er fortsatt på et høyt nivå, og selv om det er en nedgang sammenlignet med fjoråret er salgsgraden fortsatt på et akseptabelt nivå, sier Siraj.

Tilpasning av aktivitetsnivået

Som følge av et krevende boligmarked og forventninger om lavere nyboligsalg fremover, har OBOS måttet tilpasse organisasjonen og redusere antall ansatte, særlig i Sverige.

– Dessverre har mange dyktige medarbeidere måtte forlate oss til nå i 2023 som følge av lavere boligaktivitet, og det er varslet behov for ytterligere bemanningsreduksjoner i flere av datterselskapene innen boligbygging. I tillegg gjøres det også en rekke andre kostnadsbesparende tiltak for å sikre et solid fundament når resultatene fra boligutvikling forventes å bli lavere i årene fremover, sier Siraj.

Forventer et fortsatt krevende marked

OBOS forventer et fortsatt krevende marked for salg og bygging av nye boliger ut 2024. Stemningen i markedet forventes først å snu når husholdningene merker de første rentekuttene.

– Takket være en diversifisert forretningsmodell med en jevn kontantstrøm, god drift og kloke disposisjoner i gode år har vi imidlertid en solid finansiell posisjon å bygge på. Dette setter OBOS i stand til, tross gjeldende markedsforhold, å fortsatt gjøre fremtidsrettede investeringer i tomter, digitalisering, et bredt tilbud av boliger med Deleie og Bostart, samt å byggestarte nye prosjekter, sier Siraj og peker på at OBOS nylig besluttet å starte bygging av 264 boliger på Ulven i Oslo uten forhåndssalg.

logo
Bjørn Laberg