Nyheter

Nygaarden vinner Arkitektur- og byformingspris

Foto: Hundven Clements. Photography / LINK Arkitektur

Kontorbygget Nygaarden ble nylig hedret med Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2023. Kåringen fant sted på Byutviklingskonferansen i Grieghallen. Nygaarden er prosjektert av LINK Arkitektur på vegne av Entra ASA.

Rådet for byforming og arkitektur i Bergen har hatt ansvar for juryering av nominerte kandidater, mens en egen jury har avgjort vinnere.

– Nygaarden er et eksempel til etterfølgelse på et bærekraftig og klimavennlig nybygg som samtidig tilbyr høye estetiske kvaliteter og gode romopplevelser for både de som arbeider der og de besøkende. Det er et forbilledlig prosjekt som viser en ny tilnærming til byforming ved sin inkludering av nye byrom og gateforbindelser. Prosjektet tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk. Alle disse faktorene til sammen gjør prosjektet til vinneren av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2023, heter det fra juryen.

Juryen har gjennomført en totalvurdering av ni kandidater og har lagt vekt på følgende kriterier i henhold til i Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi:

  • Vakker: Hvordan prosjektet fremstår som helhetlig utformet med gode visuelle kvaliteter samt gode romlige og sanselig opplevelser.
  • Særpreget: Hvordan prosjektet er identitetsskapende, bygger videre på stedets unike kvaliteter og gir et godt samspill mellom bebyggelse og landskap.
  • Inkluderende: Hvordan prosjektet bidrar til en aktiv bruk av gater og byrom og sosialt bærekraftige nabolag.
  • Grønn: Hvordan prosjektet bidrar til lav energi- og ressursbruk, og en endringsdyktig by

– Vi er stolte av prosjektet og takknemlige for det gode samarbeider med alle aktører involvert i prosjektet. Visjonen har vært å skape et bærekraftig prosjekt og gode kontorlokaler som står seg over tid, forklarer arkitekten bak prosjektet, Kristian Bekkenes i LINK Arkitektur.

Prosjektet er klassifisert som BREEAM Excellent, energiklasse A, passivhustandard og sjøvannskjøling. Det er også tatt stilling til hvordan bygget kan demonteres og hvordan enkeltelementer kan gjenbrukes.

Nygaarden 95 Bergen. Foto: Hundven Clements. Photography / LINK Arkitektur
logo
Bjørn Laberg