Hovedside

Nye videreutdanninger i miljøvennlige bygg

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr nå videreutdanning i bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygninger.

– Etter en fantastisk respons på det nye videreutdanningstilbudet «Automasjon i bygg», med ekstrakurs, satser Institutt for bygg- og energiteknikk nå videre på flere emner innen energi og miljø i bygg, forteller professor Peter Schild, emneansvarlig for den nye videreutdanningen i «energisimulering av bygninger».

Det nye emnet er på fem studiepoeng, og gir studentene kompetanse i kontrollberegning av energibruk og inneklima i bygninger, med nestoren Tor Helge Dokka, og broren Kjell Dokka, blant lærerne. Studentene lærer først og fremst om praktisk bruk av selve programvaren SIMIEN, men også om hvordan man løser diverse problemsstillinger inkludert energimerking, passivhus-kriterier og kriterier for plusshus, og om vurdering av reell energibruk og inneklima i ulike bygg.

Bygningsintegrerte solceller

I den andre nye videreutdanningen «Bygningsintegrerte solceller», på fem studiepoeng, lærer studentene om konkret dimensjonering med programvare, men også om andre aspekter ved planlegging og prosjektering av solcelleanlegg i bygg, brann- og elsikkerhet ved solcelleinstallasjoner, byggteknisk regelverk, og best-practice utførelse ved fasadeintegrering.

Førsteamanuensis Habtamu Bayera Madessa som er emneansvarlig for den nye videreutdanningen, forteller at bygninger i Norge bruker omtrent 36 prosent av landets totale energiforbruk, og bidrar mye til indirekte utslipp av klimagasser.

– Bruk av fornybar energi er sammen med andre tiltak for energieffektivisering avgjørende for å redusere klimagassutslipp fra bygninger.

Digitalisering og tverrfaglighet

Digitalisering og tverrfaglighet er viktig i utvikling av de nye studietilbudene.

– OsloMet ønsker å gjøre digital- og teknologisk kompetanse til en integrert del av studiene og fagmiljøene, sier instituttleder ved Institutt for bygg- og energiteknikk, Hallgrim Hjelmbrekke.

– Instituttet legger vekt på tverrfaglig digital kompetanse i energi og miljø-studiene, og har derfor utviklet disse to emnene som digitale undervisningstilbud.
Behovet for videreutdanning har også blitt større.

Oppdatert kunnskap gjennom hele arbeidslivet

– Ny og oppdatert kunnskap gjennom hele arbeidslivet har fått større fokus den siste tiden, og det har ført til flere forespørsler om korte etter- og videreutdanningstilbud fra næringslivet, sier prosjektleder Marit Sandvik.

Bygningsintegrerte solceller og energisimulering av bygninger er de to siste av de korte utdanningstilbudene instituttet tilbyr våren 2021.

• Videreutdanning i bygningsintegrerte solceller

• Videreutdanning i energisimulering av bygninger