Aktuelt

NCC med realistisk HMS-øvelse i Granåsen fotballhall

I NCC-prosjektet Granåsen Fotballhall ble det i februar iscenesatt en ulykke med to personer med fall fra kran og en eksplosjon i et strømskap med branntilløp. Foto: NCC

Å øve på sikkerhet, varslingsplaner og arbeidsoppgaver under en iscenesatt ulykke, gjør NCC jevnlig. Våre kollegaer og underentreprenører skal alltid vite hva de skal gjøre om ulykken først er ute. Øvelsen, som nylig ble gjennomført i prosjektet Granåsen fotballhall i Trondheim, ga gode og viktige erfaringer for alle som deltok.

Les mer om Granåsen-prosjektet her

– Vi er i utgangspunktet veldig heldige som har mulighet til å øve på en ulykke. I vår bransje skjer ulykker alltid én gang for ofte, og da er det viktig at vi er forberedt på handlingsrutinene. Her på prosjektet har vi hittil ikke hatt noen alvorlig hendelser, og det er alltid målet vårt, sier prosjektleder Gry Helle Prytz.   

I NCC-prosjektet Granåsen Fotballhall ble det i februar iscenesatt en ulykke med to personer med fall fra kran og en eksplosjon i et strømskap med branntilløp. NCCs egne ansatte fikk slukket brannen, og igangsatt livreddende førstehjelp på de to skadde, og samtidig iverksatt varslingsplanen.  

Foto: NCC

– Pulsen går umiddelbart opp når man kommer til et skadested, og det tar alltid et par sekunder før man innser at dette er en øvelse. Vi fikk fort kontroll på de skadde, og vi fikk varslet opp igjennom systemet via varslingsplanen vår, sier Knut Osen, anleggsleder på prosjektet. 

Viktig med god evaluering i etterkant av øvelsen 

NCC gjennomføre jevnlig øvelser i prosjektene og det bidrar til at gode rutiner innarbeides og alle i prosjektet vet hva som må gjøres. 

– Vi opplever NCC som en bedrift som tar sikkerhet på alvor, og det ser vi i dag. En slik øvelse er viktig for alle involverte, og vi lærer mye alle sammen. Vi har alle et ansvar for sikkerheten ute på prosjektene våre, og da er det viktig at vi får øvd sammen, sier Arve Arstad, prosjektleder i Trondheim kommune. 

Foto: NCC

I tillegg til å øve på førstehjelp og varslingsplan, ble også alle fagarbeidere ute på plassen evakuert fra sitt arbeidssted. Det pågår for tiden mye arbeid på tak, så her fikk takarbeiderne øvd seg på evakuering fra høyder.  

– I januar hadde vi en oppfriskning av kurset Arbeid i høyden, og da var vi innom evakuering fra høyder. Det var fint at vi i denne øvelsen fikk gjennomgått dette i praksis og med litt puls, sier Gry Helle Prytz.  

Etter øvelsen ble det gjennomført et evalueringsmøte for alle som jobber i prosjektet. Det ble da gjort noen mindre korrigeringer i HMS-planene. 

– I dag så vi at lyden i fotballhallen ikke bærer, så det å tilkalle hjelp ble en utfordring. I tillegg vet vi at det blir veldig fort kaldt inne i hallen, men her hadde vi handlekraftige kollegaer som fort hentet fram isopor som lå liggende i hallen, avslutter Prytz. 

Foto: NCC
logo
Bjørn Laberg