Nyheter

– Nå er det de vanlige byggeprosjektene sin tur

Styringsgruppe og arbeidsgruppe. Fra venstre: • Heather Mason, fagleder bærekraftig bygg i Trøndelag fylkeskommune, Torstein Langeland (styringsgruppeleder), bærekraftsansvarlig i Næringsforeningen i Trondheimsregione, Ranka Eric Kvarving, daglig leder i Håndverkerforeningen i Trondheim og medlem fagråd bygg og anlegg i NiT, Rune Venås, bygg og eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune, Mads Solberg eriksen (prosjektleder), prosjektleder i Marstrand, Petter Wibe Nerbye, gjenbrukskoordinator i Trondheim kommune, Vikas Thakur, instituttleder for bygg og miljøteknikk ved NTNU og medlem fagråd bygg og anlegg i NiT, Anne Marie Abelgaard, avdelingsleder ved klima og miljøenheten i Trondheim kommune, Michelle Wright, leder for fagråd bygg og anlegg i NiT og markedssjef bygg og eiendom i Norconsult, Vegard Knotten, forskningsleder for arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner i SINTEF Community Ikke til stede: Audun Otterstad, direktør i EBA Trøndelag og medlem fagråd bygg og anlegg i NiT, Olav Torp, førsteamanuensis i institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU

I et unikt samarbeid mellom byggebransjen, offentlige byggherrer og forskningsmiljøene på SINTEF og NTNU setter nå Trondheim og Trøndelag full fart for å innføre bærekraftskriterier i offentlige anskaffelser også for de små og mellomstore drifts-, vedlikeholds- og byggeprosjektene.

– et betydelig skille

Gjennom prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene» skal aktørene sammen utvikle hvordan kriteriene skal se ut i de små og mellomstore prosjektene.

– Vi ser et betydelig skille mellom små og store anskaffelser, der de mindre anskaffelsene innen bygg og anlegg ofte er helt blottet for miljøkrav, sier Ranka Eric Kvarving, daglig leder i Håndverkerforeningen i Trondheim. – Da blir det mindre grønn omstilling for de små og mellomstore bedriftene, som tross alt representerer 99 prosent av norske bedrifter. Dette må vi gjøre noe med.

– Vi kan ikke bruke frykten

En undersøkelse utført av Sentio Research for Sparebank1 SMN i 2021 viste at kun 11 prosent av bedrifter innen bygg og anlegg opplever etterspørsel etter tjenester med miljø- og miljøprofil. Rune Venås, bygg- og eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune, mener at løsningen i å endre dette ligger i god dialog:

– Vi kan ikke bruke frykten for å ekskludere enkeltaktører som unnskyldning for å ikke gjøre noe. Her må vi sammen finne ut hvordan vi best innretter kravene, slik at våre egne prosjektledere bedre kan vite hvor grensene går for hva som er mulig.

Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har valgt ut 5 ombyggingsprosjekter som blir testprosjekter for nye bærekraftskriterier rettet mot små og mellomstore bedrifter. For Trondheim kommune er det tre prosjekter der små kommunale boliger i Klostergata 70B, Mellomila 52 og Gamle Kongevei 22, som skal bygges om til større enheter. For Trøndelag fylkeskommune gjelder det utvidelse av transporthallen på Charlottenlund videregående skole samt bygging av vognskjul og bygg for hestevandring på Skjetlein videregående skole.

– må se hele verdikjeden i sammenheng

– Hele leverandørkjeden skal involveres, sier Torstein Langeland, bærekraftsansvarlig i Næringsforeningen i Trondheimsregionen og styringsgruppeleder for prosjektet. Han mener at helhetstenkning er nøkkelen til suksess:

– Skal byggeprosjektene bli mer sirkulære, må vi se hele verdikjeden i sammenheng. Dersom en malerbedrift, som i dag betaler for å brenne overskuddsmaling, heller skal kunne selge malinga til et annet prosjekt, så kan dette måtte løses i en annen del av verdikjeden og ikke av malerbedriften alene. Da må hele verdikjeden snakke sammen og dette krever en omveltning i hvordan vi samarbeider.

verdifull ny kunnskap

Ledende forskningsmiljø på NTNU og SINTEF samarbeider om å forske både på effekt av tiltak og metode. Undersøkelsene så langt viser at det trengs mer forskning på området.

– Det finnes så langt få svar på hvordan bærekraftskriterier bør utarbeides for anskaffelser på små og mellomstore drifts-, vedlikeholds- og byggeprosjekter, slik at små og mellomstore bedrifter faktisk kan gjennomføre dette. Også metoden, hvor vi gjennomfører dialog på flere prosjekter på tvers av byggherrer, gir oss verdifull ny kunnskap som bidrar inn i prosjektet sier Vegard Knotten. Han er forskningsleder i avdeling arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner ved SINTEF, og leder forskningsdelen av prosjektet.

Ideen er at resultatene og forskningen skal deles gjennom en kunnskapsbank, og at prosjektet i neste fase skal skaleres til flere byggherrer, både i Trøndelag, resten av landet og etter hvert internasjonalt. Michelle Wright, som leder fagråd for bygg og anlegg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, peker på at skalering av kunnskapsutviklingen er kritisk for å lykkes.

Samarbeid

– Vi løser ikke klimakrisen isolert sett i Trondheim og Trøndelag. Arbeidet må skaleres og kunnskap deles på en lett forståelig måte, både for prosjektlederen i en liten kommune og lederen av en liten håndverksbedrift. Ta gjerne kontakt for å lære mer om prosjektet!

Prosjektet «Bærekraftige anskaffelser for de vanlige byggeprosjektene» er et samarbeid mellom Næringsforeningen i Trondheimsregionens fagråd for bygg og anlegg, EBA Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim, RIF, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, SINTEF, NTNU og Prosjekt Norge.

logo
Bjørn Laberg