Nyheter

Nå blir det enklere for byggherrer og myndigheter å stille krav om utslippsfrie byggeplasser

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Et nytt standarddokument vil gjøre det enklere for byggherrer og myndigheter å stille krav om utslippsfrie byggeplasser. Dokumentet spesifiserer regler, roller og ansvar for etablering og drift av byggeplasser og anleggsområder uten direkte utslipp.

Fredag 3. november inviterer Standard Norge til frokostmøte der man lanserer en teknisk spesifikasjon (SN/TS 3770) som beskriver nyttige tiltak og gir anbefalinger for byggherrer og entreprenører med sikte på nettopp det.

Det finnes alternativer

Klimagassutslippene fra bygge- og anleggsnæringen er betydelige, og det er nødvendig å redusere de direkte utslippene fra bruk av diesel, bensin og propan på byggeplasser og anleggsområder. Det meste av mobilt utstyr på byggeplasser og anleggsområder har vært dieseldrevet, men arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser har skapt alternativer. 

– Næringen har behov for et verktøy som definerer systemgrenser og begreper og fører til en felles begrepsbruk og en omforent måte å effektivisere prosjektene på, og jeg er glad for at aktørene har samlet seg om denne tekniske spesifikasjonen, sier direktør bygg, anlegg og kontrakter Hanne Wells i Standard Norge.

I startgropa

Ved å erstatte bruk av diesel, bensin og propan fjernes også kilder til lokal forurensing og støy. Lavere støynivå vil også gi bedre arbeidsmiljø. Utslippsfri drift av byggeplasser og anleggsområder er fortsatt i startgropa, og det er mange utfordringer som må løses før alle byggeplasser og anleggsområder kan bli utslippsfrie. Det nye standarddokumentet skal gi aktørene veiledning i hvordan de kan gå fram. for å oppnå utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder.

Ønsker du mer informasjon om den tekniske spesifikasjonen SN/TS 3770, kan du delta på Standard Norges lansering under et frokostmøte 3. november

Les mer om den tekniske spesifikasjonen SN/TS 3770

logo
Bjørn Laberg