Aktuelt

Miljøsertifiseringene øker i tøffe tider for byggebransjen

Bildet: Lotta Werner Flyborg, administrerende direktør i Sweden Green Building Council. Foto: SGBC

SVERIGE: Til tross for tøffe tider på bygge- og eiendomsmarkedet, også i Sverige, er det stor interesse for miljøsertifisering av bygg. Dette viser både en undersøkelse fra Byggfakta og statistikk fra SGBC.

– Hvis man ikke kan bygge nytt, må man heller fokusere på kvalitetssikring av eksisterende bygg, sier Lotta Werner Flyborg, administrerende direktør i Sweden Green Building Council.

Da Byggfakta stilte spørsmål til bransjen om miljøsertifiseringer, viste det seg at over en tredjedel, både av de private (34 %) og offentlige (36,4 %) byggherrer, tror at andelen miljøsertifiserte byggeprosjekter og eiendommer vil øke i 2024. Ifølge Lotta Werner Flyborg, administrerende direktør i Sweden Green Building Council (SGBC), er det flere naturlige forklaringer på den fortsatte interessen til tross for tøffe tider på byggemarkedet.

– Når det ikke er så mye nybygg er det viktig å gjennomgå og kvalitetssikre de byggene man allerede har, sier hun.

Krisen kommer SGBC til gode

Snarere er det slik at boligkrisen har kommet SGBCs virksomhet til gode.

– Hos oss har vi ikke merket noen krise så langt, 2023 har vært vårt beste år noensinne. Vi vet at nybygging av fremfor alt boliger har gått ned, men av det som er bygget har det vært stor etterspørsel etter miljøsertifiseringer. Vi har imidlertid begynt å se en liten nedgang i påmeldingene etter jul.

Forklaringen er ifølge Lotta Werner Flyborg at det er en utmerket mulighet til å utvikle og forvalte bestanden man har i tider man ikke bygger så mye nytt.

– Ved miljøsertifisering øker du verdien og attraksjonen på eiendommen din. I dag øker også etterspørselen etter miljøsertifiserte kontorlokaler. Mange internasjonale selskaper ønsker kun å leie i miljøsertifiserte kontorlokaler. Du kvalitetssikrer og minimerer risiko i bygget overfor for eksempel banker og forsikringsselskaper, som kan gi gunstigere vilkår.

At nettopp Miljöbyggnad iDrift er den sertifiseringen som øker mest bekrefter denne teorien.

– De siste årene har vi sett en dobling av denne sertifiseringen, som hjelper eiendomsbesittere med å jobbe med sin eksisterende beholdning og forbedre energieffektiviteten, senke kostnader og sikre kvalitet for for eksempel å få bedre finansieringsforhold, sier Lotta Werner Flyborg.

Samarbeid med forsikringsselskaper

Samtidig trekker hun frem et aktuelt samarbeid med forsikringsbransjen. Forsikringsselskapet If har nylig utviklet et samarbeid med SGBC om tjenesten Bærekraftig bygg, der If baserer seg på sertifiseringssystemene Environmental construction og BREEAM-SE.

Ifs formål er å gi ekstra motivasjon i form av økonomisk støtte når en bedriftskunde skal bygge om en næringseiendom etter en ulykke eller større skade på et bygg.

Noe annet som driver miljøsertifiseringer er de ulike EU-direktivene på bærekraftsområdet. EUs taksonomiforordning er et klassifiseringssystem som fastsetter kriterier for når en økonomisk virksomhet skal anses som miljømessig bærekraftig. EUs direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD) regulerer hvordan enkelte selskaper skal rapportere informasjon om bærekraft i sin årsrapport, og det nye EU-direktivet Green Claims skal styrke troverdigheten til bærekraftskommunikasjon for å redusere såkalt greenwashing.

– Disse kravene vil styre oss alle mer i fremtiden. Materialleverandører er allerede pålagt å rapportere EPDer (miljøvaredeklarasjoner).

Materialleverandører og konsulenter

I Byggfaktas undersøkelse skiller materialleverandører seg sammen med konsulenter ut som målgrupper som ser ekstra verdi i miljøsertifiseringer, og ifølge dem er det viktig å vinne oppdrag knyttet til miljøsertifiserte prosjekter. En god fjerdedel av leverandørene (27,6 %) og rådgivere (27 %) svarer at det er «mye viktigere» å holde styr på og vinne oppdrag knyttet til miljøsertifiserte og mer bærekraftige byggeprosjekter nå.

– Vi merker også stor interesse fra tekniske konsulenter da mange går på våre kurs. Konsulentene har en stor oppgave i å hjelpe eiendomsbesittere med sertifiseringsprosessen. Samtidig er bygge- og eiendomsbransjen en bransje som har det tøft akkurat nå.

I Byggfaktas prosjektdatabase er det informasjon om miljøsertifiseringer for ulike prosjekter. 

Les Byggfaktas rapport her .

Status for ulike miljøsertifiseringer:

Miljøkonstruksjon. Den største miljøsertifiseringen for bygninger i Sverige. Etter registrering er bygget foreløpig attestert på tegning. Endelig sertifisering skjer etter verifisering av oppnådde verdier når bygget er klart og tatt i bruk og har vært i drift i ett år, når byggherren må bevise at den er i stand til å nå de beregnede verdiene.

Miljøbygg iDrift. Dette er den sertifiseringen som har økt mest det siste året og passer for de som ønsker å jobbe med og utvikle sitt eksisterende lager, ved å forbedre energieffektiviteten, redusere kostnader og sikre kvalitet for for eksempel å få bedre finansieringsforhold .

Breeam SE. Sertifisering skjer etter svenske regler, men siden det er et internasjonalt britisk system passer det godt dersom man ønsker at bygget skal være internasjonalt sammenlignbart. Dette systemet er stort innenfor EU. Det siste året har det vært en økning i logistikkbygg i systemet.

Breeam Infrastruktur. Sertifiseringssystem for anlegg og infrastruktur, med mindre interesse i Sverige. Utvidelsen av T-banen vil bli sertifisert etter dette systemet. I Norge brukes systemet betydelig mer i utbygging av veinettet.

Null CO2. Sertifiseringen som er vanskeligst å takle da den omhandler karbondioksidutslipp og klimapåvirkning over hele byggets levetid, men til tross for dette har også denne sertifiseringen vokst de siste årene. NollCO2 er en toppsertifisering, noe som betyr at den må kombineres med de bredere systemene Miljöbyggnad, Breeam, Leed eller Swan. Alle som ønsker å oppnå kravene til denne sertifiseringen må virkelig jobbe med innovasjon og nytenkning for å bestå det.

Bylab. Her sertifiseres hele bydeler, noe som krever samarbeid mellom ulike aktører.

Leed er den amerikanske ekvivalenten til BREEAM-sertifiseringssystemet. SGBC koordinerer og undersøker spørsmål og kriterier for det svenske markedet, men sertifiseringen skjer i USA.

Green Building måler kun energi. Foreløpig er det ikke mulig å registrere seg i dette systemet, men kun å rerapportere verdier. SGBC har besluttet å legge ned systemet i 2025, da det anses for enkelt og ikke bidrar nok til den grønne omstillingen.

KILDE: Byggvärlden

logo
Bjørn Laberg