El

– Med Elman på laget blir vi en enda mer kompetent og komplett elektroinstallatør

Konstel har signert avtale om oppkjøp av Elman. Oppkjøpet styrker konsernets posisjon i Trøndelag og utvider tilstedeværelsen nordover i fylket gjennom 5 nye selskaper.

Elman ble etablert i 2008 og har i dag 5 operative selskaper med til sammen ni avdelinger i Verdal, Levanger, Steinkjer, Leksvik, Stjørdal, Trondheim, Namsos, Rørvik og Brønnøysund.

– Selskapets utvikling siden grunnleggelsen har vært intet mindre enn imponerende. Fra begynnelsen, med sine fem gründere, til dagens ni lokasjoner og 170 ansatte, har de vist bemerkelsesverdig profesjonalitet, omfattende kunnskap og et lidenskapelig engasjement for sitt fag og bransje. Dette er egenskaper de deler med andre selskaper i Konstel, ifølge konsernsjef i Konstel, Terje Myhre.

– Vår robuste og lønnsomme vekst er et resultat av godt forankrede kjerneverdier; Trivelig, Engasjert og Profesjonell. Våre ansatte trives, de leverer kvalitetsarbeid og er stolte av faget sitt. Dette gjenspeiler seg i fornøyde kunder, sier Frank Holmstad, daglig leder i Elman Norge.

Elman har en årlig omsetning på nesten 300 MNOK gjennom sine 5 selskaper. Denne omsetningen er godt fordelt på prosjekt- og serviceoppdrag, mot både offentlig, privat og næring. Fra tidligere av er Konstel godt representert i flere deler av Trøndelag, med elektriske installasjoner for private, utbyggere, eiendomsbesittere, landbruk, industri og akvakultur.

­­– Med Elman på laget blir vi en enda mer kompetent og komplett elektroinstallatør, som tilfredsstiller Midt-Norges etterspørsel av elektroinstallasjoner og energieffektive tjenester, sier Lars Ole Hageskal, regionsdirektør i Region Midt, Konstel.

– Vi ser frem til å bli en del av Konstel, samtidig som vi fortsetter å være Elman som vi alltid har vært, for ansatte, samarbeidspartnere og kunder, avslutter Holmstad.

Med oppkjøpet av Elman blir Konstel en av de ledende aktørene i Trøndelag. Konsernets totale omsetning etter oppkjøpet er ca. 2 mrd. NOK, og Konstel består nå av 30 elektroentreprenører med ca. 1 170 ansatte.

Gjennomføringen av oppkjøpet er betinget godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Om Konstel:

Navnet Konstel er inspirert av ordet konstellasjon, som betyr stjernebilde. Konstel er et multilokalt konsern, bestående av en rekke lokale elektroentreprenører i Norge. Konstel er den norske virksomheten i Nimlas Group AB – et nordisk konsern innen tekniske installasjoner med over 100 selskaper og 3 500 ansatte i Norge, Sverige og Finland.

Nimlas Group kom inn som hovedeier i 2023, og bidrar til at Konstel også er del av en større teknisk gruppering. Det vil styrke vår evne til videre utvikling og vekst, både Konstel som helhet, men også hvert enkelt lokale selskap.

Konstel består av 25 elektroentreprenører på Østlandet, i Trøndelag og i Møre og Romsdal. Alle selskapene har ulik størrelse og egenart. Fellesnevneren er at de er en sterk aktør i sitt lokale marked, og har ambisjoner om vekst og utvikling i sitt nærområde.

logo
Bjørn Laberg