Produktnyheter

Lanserer Cobuilder Link

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Nå blir det mulig for bygge- og anleggsprosjekter å strømlinjeforme informasjonsutveksling gjennom alle prosjektfaser. Det nye verktøyet Cobuilder Link skal bidra til både tids- og kostnadsbesparelser, bedre beslutninger, og forenkle arbeidet med å nå miljømål.

Bygge- og anleggsnæringen har lenge slitt med ineffektive manuelle prosesser og vanskelig samhandling, noe som har ført til lav produktivitetsvekst. Cobuilder Link løser disse utfordringene ved å adressere den underliggende årsaken, nemlig kvaliteten på dataene som deles i verdikjeden. Cobuilder Link forbedrer informasjonsflyten og gir interoperabilitet ved hjelp av et felles digitalt språk utviklet i standardiserte dataordbøker. Dette sikrer at prosjektaktørene får den rette informasjonen til rett tid gjennom alle prosjektfaser.

Digitalisering er ikke nok

Byggeprosjekter av alle størrelser akkumulerer enorme mengder informasjon gjennom alle prosjektfaser. Derfor er digitalisering avgjørende. Det å jobbe med PDF-filer og Excel-ark slik industrien har gjort så langt, krever for mye tid og ressurser for å sikre nøyaktighet og samsvar med de komplekse kravene som prosjekter står overfor i dag.

– Digitalisering er essensielt, men det er ikke nok. Det å få riktig informasjon til rett tid er avgjørende for god beslutningstaking og kan hjelpe prosjekter med å nå miljømålene deres og forhindre forsinkelser og kostnadsoverskridelser, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder.

Cobuilder Link gjør det mulig for byggherrer og entreprenører å stille nøyaktige krav til dataene som må leveres i ulike prosjektfaser, av ulike aktører for spesifikke formål. Informasjonskravene stilles i form av en standardisert datastruktur. På denne måten kan dataene sammenlignes og deles fritt i verdikjeden.

– Cobuilder Link gjør aktører i stand til å implementere beste praksis for forvaltning av prosjektinformasjon slik det er beskrevet i standardserien EN ISO 19650, Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, og i standarden EN 17412-1, Level of Information Need, sier Lars Chr. Fredenlund.

Henter data fra sammenkoblede dataordbøker

En av hovedgrunnene for mangel på resultater, til tross for all digitaliseringsinnsats, har vært informasjonssiloene i bygge- og anleggsnæringen. Det finnes mange digitale løsninger i markedet som tjener spesifikke formål og informasjonsbehov, men data kan ikke deles fritt. Dette skaper mye ekstraarbeid og manglende evne til å gjenbruke informasjonen. Dette er grunnen til at dataordbøker er viktige. Hvis verktøyene som allerede er tilgjengelige på markedet er koblet til en standardbasert dataordbok, kan de støtte fri informasjonsflyt.

Cobuilder Link henter data fra sammenkoblede dataordbøker som er opprettet av bransjeinitiativet Define. Dette sikrer at datakravene som kommuniseres til alle prosjektdeltakere er klart definert, uten feil eller motsetninger. I tillegg er dataene allerede kartlagt til klassifikasjonssystemer og proprietære formater, slik som de som er laget av Autodesk for deres Revit-programvare, og de er kompatible med åpenBIM-standarder som IFC (Industry Foundation Classes) og IDS (Information Delivery Specification).

logo
Bjørn Laberg