Nyheter

La ned grunnsteinen for 125 nye studentboliger i Trondheim

Bildet: Her graver Ranum ned "grunnsteinen" - for anledningen en del av en "pele" som brukes til sikring grunnen i på eiendommen. Det er brukt 71 slike peler som går ned til en dybde på 18-22 meter. Foto: Borgar Sagbakken, Sit

Torsdag la Trondheims nye ordfører Kent Ranum ned grunnsteinen, og
markerer dermed byggestart for 125 nye studentboliger på en meget
sentral eiendom på Øya i Trondheim.

Betonmast Trøndelag AS er totalentreprenør i prosjektet, som er ventet å ha en kostnad på om lag 180 millioner kroner inkludert moms. Etter et
omfattende sikringsarbeid er nå utbedringen av tomten gjennomført, og
torsdag ble byggestarten markert med inviterte gjester.

– En utleier som bryr seg

Ranum viste til at slike boliger er ekstra viktig i «dyrtiden» som nå preger
samfunnet.

– Dette er en viktig dag for byen og studentene. Vår oppgave er å legge til
rette for at studenter kan bo, trives, utvikle seg, finne kjærligheten og skape seg et liv i Trondheim. Da er boligsituasjonen viktig. Studentboliger som disse setter studenter i stand til å bo rimelig, i bygg av høy kvalitet, og hos en utleier som ser dem, og bryr seg om dem, sa Ranum.

– Vi er nå inne i en dyrtid der det er tøft å få økonomien til å gå rundt. Et
av grepene vi tar sammen med våre samarbeidspartier er å starte
jobben med å få fritatt studentsamskipnaden for eiendomsskatt. Dette
mener vi er et viktig tiltak for å bedre studentene sin økonomi, sa Ranum i sin tale.

Bildet: Velferdstinget, ved bl.a. lederen, Øystein Fruseth Christiansen. I midten står prorektor for utdanning, Marit Reitan, til høyre står boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspaas som også holdt tale. Foto: Borgar Sagbakken

Også prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, viste begeistring for
prosjektet.

– Alle våre studenter skal ha et trygt og rimelig sted å bo. Vi vet altfor
godt at det å finne en slik bolig som student kan være vanskelig, og at
alle ikke finner gode løsninger. Derfor er gode boligtilbud kjempeviktig
for at Trondheim skal være en god studieby. Jeg er derfor glad for det
nå bygges 125 nye studentboliger så nært campus, og at Sit bygger
disse på en måte som er framtidsrettet, med fokus på bærekraft, samt
at det skal være gode og rimelige studentboliger. Sit tar ansvar langt
utover det å være en utleier, og det setter jeg pris på, sa prorektor Reitan i sin tale.

Dobbelt så arealeffektivt som det gamle bygget

Det gamle bygget på eiendommen i Klostergata 56 har tidligere huset 63 studentboliger. I senere tid ble det oppdaget bevegelser i bygget grunnet en gjenfylt bekkedal like ved Nidelva. Denne ble en gang fylt med blant annet sagspon fra et gammelt sagbruk på Øya. Det eksisterende bygget er derfor revet, og det nye settes opp med ny fundamentering. – Faktisk er det nå boret ned hele 71 «peler» ned til 18-22 meters dyp, opplyser prosjektleder i Sit, Håvard Prytz.

Det nye bygget blir mye mer arealeffektivt, og vil få plass til nær dobbelt så mange studentboliger.

Bildet: Under spadetakene ble ordføreren ivrig akkopagnert av lydeffekter fra Strindens promenadeorkester, til latter og store smil fra de fremmøtte. Foto: Borgar Sagbakken

Klostergata 56 studentboliger vil bestå av to deler: En fløy inspirert
av Teknobyen studentboliger, hvor 81 studenter får hybler med egne bad,
samtidig som de deler kjøkken og fellesarealer, samt en fløy med ett- og
toroms leiligheter. Prosjektet består av én bygning med et samlet bruksareal på ca. 3 000 m2, og vil til sammen ha 125 studentboliger. I tillegg skal det gjennomføres en flott opparbeidelse av uteområdene.
Det er forventet at bygget skal bli ferdigstilt i andre kvartal 2025.

logo
Bjørn Laberg