Sanitær

Kraftig varsko fra grøfta i Kristiansand

- Jeg har et sterkt ønske om at politikerne nå tar utfordringene på alvor og følger opp kontakten med kommunens driftspersonell. Det er medarbeiderne på drift som kan gi det rette bildet av situasjonen, sier driftsleder Kjell Einar Liane. Foto: Odd Borgestrand

Det kommer et kraftig varsko fra grøftekanten i Kristiansand. Mannen som roper ut advarselen heter Kjell Einar Liane, og er driftsleder for avløp i Kristiansand kommune.

Av Odd Borgestrand

Liane vil ikke lenger stå og se på at avløpsnettet er i ferd med å kollapse.

– Jeg er ansatt av Kristiansand kommune til å ta hånd om denne delen av vår viktige infrastruktur, og den jobben gjør jeg på vegne av alle som bor i kommunen. Jeg har ikke samvittighet til å holde munn om denne utfordringen, sier han til Byggfakta.

Manglende bevilgninger
– Jeg innrømmer at jeg er frustrert over manglende bevilgninger og dermed manglende vedlikehold og ledningsfornyelse. Internt i kommunen er det godt kjent at jeg har gitt klare signaler om hva som er i ferd med å skje. Jeg har gått tjenestevei og blitt møtt med mange ulike argumenter om prioriteringer. For meg er det et paradoks at viktig infrastruktur skal forfalle når vi er i den privilegerte situasjonen at selvkostprinsippet fortsatt gjelder for vann- og avløpstjenestene i en kommune, sier han oppgitt.

Liane har lang fartstid i kommunen, og har de siste ni årene vært driftsleder for avdelingen som heter VA Miljø avløp. Fra 1.januar 2020 ble Søgne og Songdalen en del av nye Kristiansand kommune, med et totalt innbyggertall på 112.000, men vedlikeholdsbudsjettet for ledningsnettet ble ikke økt, til tross for enda større utfordringer.

Budsjettsprekk hvert år
Liane innrømmer åpent at han de siste 10 årene ikke har klart å holde seg innenfor budsjettrammene. Dermed er det spist av vann- og avløpsfondet fordi byens politikere har vært tydelig på at gebyrene skal holdes på et så lavt nivå som mulig.  Han mener politikerne og ledelsen i administrasjonen må ta hver sin del av ansvaret for det som nå er i ferd med å skje på avløpssiden. 

– Selv om vann- og avløp er kommet tydeligere på den politiske dagsorden nasjonalt kan jeg dessverre ikke si at jeg ser konkrete resultater av dette i vår by. Dersom vi skal oppnå et hundreårsperspektiv på ledningsnettet må vi komme i gang nå. Nå graves det flere steder i byen på anlegg som ikke er mer enn 40 år, og det skyldes en kombinasjon av dårlig rørmateriale og at jobben i grøfta har vært for unøyaktig. Dessverre er det dårlig utførelse som er hovedutfordringen. Både entreprenørene og Kristiansand kommune har i for liten grad prioritert fagarbeidere i grøfta.  Jobbene blir utført i for raskt tempo, uten nødvendig kvalitetssikring, og dermed oppstår problemene, slik jeg ser det, sier Liane.

Dette ledningsnettet i sentrum av Kristiansand skiftes ut etter en levetid på 40 år. Foto: Odd Borgestrand.

Lojal mot innbyggerne
– Jeg har et sterkt ønske om at politikerne nå tar utfordringene på alvor og følger opp kontakten med kommunens driftspersonell. Det er medarbeiderne på drift som kan gi det rette bildet av situasjonen.

Liane vet han kan oppfattes som illojal mot egen arbeidsgiver ved å være så tydelig om utfordringene også ut i media. Han kjenner imidlertid på en sterk lojalitet til sine egne kolleger på drift og vedlikehold, og ikke minst hos den enkelte abonnent som har krav på rent vann og sikker avløpstjeneste.  

– Jeg tar belastningen ved å si ifra. Noen må faktisk gjøre det, og jeg ser jo daglig hvordan situasjonen er. Vi har et regelverk som skal følges. I dag er vi ikke i nærheten av å oppfylle dette, slik jeg ser det. Vi kan ikke stå og se på at kloakken flyter fritt ut i naturen, og hvis våre administrative ledere og politikere ikke ser alvoret nå så greier vi ikke å snu, mener Liane.

For lave gebyrer
– Mine sjefer forstår problemet, men det er lang vei til toppen, der avgjørelsene blir tatt. Vann og avløp er fortsatt «de hemmelige tjenester» selv om vi har selvkostprinsippet.

Årsgebyret for avløp på en standard bolig på 120 kvadratmeter i Kristiansand i 2020 er på drøye 4000 kroner, inklusiv moms. Dersom vi skal sikre et forsvarlig ledningsnett i årene som kommer må nok gebyrene for vann og avløp dobles. Det høres dramatisk ut, men det er helt nødvendig om vi skal unngå en kollaps, sier han.

Liane mener det handler om mer enn økte økonomiske rammer.

– Det handler også om å bygge en stolthet i organisasjonen, og at det blir utført jevnlige kontroller ute på anleggene. Vi sliter med underbemanning, og mange av oss jobber mye gratis for å holde hjulene i gang. Likevel går det mot et overforbruk på opp mot fem millioner kroner for 2020.

Anlegg uten tilsyn
Liane trekker fram et eksempel på manglende vedlikehold ved et anlegg fra 1976.

– Her skal vi sette inn tre nye kummer som har vært uten tilsyn siden det ble etablert.  Her går ledningsnettet som en berg- og dalbane. Ledningene på 300 mm er full av sand og fett, og det er aldri blitt spylt, fordi stakelukene har vært for små til å suge opp det som skulle spyles. Alle vet at PVC-rør fra 1970-tallet er en utfordring, og da må vi foreta utbedring der lekkasjene er størst og ledningene er i ferd med å knekke sammen, understreker han.

– Vi må også få opp kvaliteten på trykkprøving av ledningsnettet. Her vil jeg hevde at det foregår en del fusk fordi aktører skal tjene raske penger uten å gjøre jobben skikkelig. Vi skal ikke ha det slik i kommunen vår, sier Liane med ettertrykk.

Kjellere full av kloakk
– Vår oppgave er å forvalte midlene på en best mulig måte. I de fleste tilfeller betyr det at vi skal benytte rørmaterialer som holder i 100 år, og sikre at jobben blir utført av faglig kompetente medarbeidere, enten det er i egenregi eller hos innleide entreprenører.

Derfor er det også viktig med en uavhengig tredjepartskontroll. Vi må våge å fronte sektoren vår, selv om «mannen i gata» ikke forstår alvoret før kloakken renner inn i kjelleren eller drikkevannet må kokes på grunn av bakterier.

Nå er det et drøyt år til Kjell Einar Liane skal takke av som ansatt i Kristiansand kommune. Han syns det er trist at barn og barnebarn skal «arve» et forfallent ledningsnett. Han tror det vil ta minst 30 år å gjennomføre den nødvendige snuoperasjonen, men ingen kan si at de ikke har hørt ropet fra grøfta, avslutter han.

Lov å si fra
Avdelingsleder for avløp i Kristiansand kommune, Tore Magnussen, kjenner igjen synspunktene og argumentene til sin driftsleder på ledningsnett avløp.

– Hos oss skal det være lov å gi klare meldinger både internt og eksternt, men det er viktig å understreke at ledningsnettet ikke er hele avløpssektoren. Min opplevelse er at politikerne har bevilget betydelige midler til avløpssektoren de siste årene, blant annet med et nytt renseanlegg til en halv milliard kroner.  At det er utfordringer på ledningsnettet har Liane helt rett i. Jeg mener likevel det er viktig å løfte blikket og se framover. Vi har en langtidsplan for VA-nettet i Kristiansand, og alt kan ikke utføres innenfor en femårs-periode. Det er viktig at vi har tydelige stemmer i organisasjonen vår, og Liane er en av dem. Han brenner for sitt fag og sitt ansvarsområde. Det skal han ha kred for. Derfor har vi også «godtatt» at han har sprengt budsjettene nesten hvert eneste år de siste 10 årene. Det oppstår alltid noe uforutsett i form av store ledningsbrudd og andre «blålysjobber», sier Magnussen.

Etter hvert som utbedringsarbeidet går framover regner Magnussen med at antallet «blålys-jobber» blir redusert, men da er også Lianes periode i kommune over.