Hovedside

Knut Strand Jacobsen skal lede Byggmesterforbundet

Bildet: Knut Stand Jacobsen (t.v.) blir ny daglig leder i Byggmesterforbundet fra 3. mai. Her sammen med styreleder Per Ove Sivertsen.

Knut Strand Jacobsen (52) er ansatt som administrerende direktør for Byggmesterforbundet.

– Jeg ser frem til å få Jacobsen med på laget vårt. I tillegg til å ha sterk toppledererfaring, bringer han også med seg viktige erfaringer fra langvarige samarbeid med byggmester- og håndverkerbedrifter og strategiske endringsprosjekter. Han er målrettet og resultatorientert og vil sammen med styret stake ut kursen for byggebransjens viktigste lære- og møteplass, sier Per Ove Sivertsen, styreleder i Byggmesterforbundet.

Byggmesterforbundet er i en viktig og oppbyggende fase. I fjor vedtok forbundet med stort flertall blant medlemmene å tre ut fra Byggenæringens Landsforening (BNL) fra 1. januar 2021, samtidig som de skulle ivareta egen politikk som selvstendig og styrket forbund og landsforening. Forbundet skal legge en ny strategi for å konsentrere seg mer om medlemsbedriftenes interesser blant annet gjennom lokal tilstedeværelse og et regionsapparat.

– Til å lede dette arbeidet er vi glad for å ha fått en leder som kjenner vår bransje og våre utfordringer, og som har bred og lang erfaring og med dokumenterte resultater. Jacobsen tiltrer stillingen 3. mai i år, sier Sivertsen.

Jacobsen er utdannet sivilmarkedsfører og har lang toppledererfaring i byggebransjen fra både produksjons- og grossistvirksomheter, detaljhandel og kjededrift for håndverkerbedrifter. Han kommer til Byggmesterforbundet etter å ha ledet Kesko-konsernet med Byggmakker, Onninen og Elfag i de siste åtte årene.

Byggmesterforbundet har i lang tid vært ledet av Frank Ivar Andersen, som nå går over i en nyopprettet stilling med ansvar for forbundets arbeidslivs- og næringspolitikk, herunder å følge opp Byggmesterforbundets ambisjoner i samarbeidet med NHO.

– Jeg ønsker å takke Frank Ivar for hans sterke engasjement og bidrag i mange år, og er glad for at han skal fortsette å bidra på et veldig viktig område. Hans kunnskap og erfaring er også gull verdt når vår nye leder skal inn i sin nye rolle, sier Sivertsen.