Aktuelle prosjekter

Klart for byggestart for norsk-svensk politistasjon på grensen

Slik blir ankomstområdet til den norsk-svenske Politistasjonen. Illustrasjon: Lerche arkitekter.

Statsbygg har nå fått oppdragsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet for bygging av felles norsk-svenske politistasjonen på Magnormoen. Planlegging av byggearbeidene, kjøp av tomter og detaljprosjektering starter umiddelbart og byggestart vil være etter påsken 2024.

Regjeringen etablerte et midlertidig tjenestested på norsk side av grensen på Magnormoen i 2022. Våren 2023 fikk Sp- og Ap-regjeringen også på plass en ny skanner til å styrke grensekontrollen på Magnormoen. Nå har den norske og den svenske regjeringen besluttet at byggingen av den unike felles norsk-svenske politistasjonen på grenselinjen mellom Norge og Sverige skal begynne.

Byggeprosjektet har en kostnadsramme på 95,5 millioner kroner og skal stilles til disposisjon for Politiet på svensk og norsk side innen fjerde kvartal 2025. Politistasjonen vil være på rundt 1350 kvadratmeter og vil strekke seg over begge sidene av den norsk-svenske grensa.

Politistasjonen ligger midt på grensen mellom Norge og Sverige. Illustrasjon: Lerche arkitekter.
logo
Bjørn Laberg