Aktuelt

Isfjord Radio i gang med pilot for innovativt energiprosjekt

Bildet: Mons Ole Sellevold, Store Norske, er prosjektleder ved energipiloten på Isfjord Radio

Verdens nordligste solcellepark mater Isfjord Radio på Svalbard med grønn strøm fra mars 2024. Målet er at det arktiske pilotprosjektet tas videre til avsidesliggende samfunn, som frem til nå har vært avhengige av fossilt brennstoff.

– Det ser ut som om snøspurvene er fornøyde med anlegget vårt, smiler Mons Ole Sellevold, prosjektleder for fornybar energi ved Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Store Norske er eiere av radiostasjonen på Kapp Linné.

Reduserer dieselforbruket med opp til 60 prosent

Snøspurvene har tatt solcellepanelene ved Isfjord Radio i bruk lenge før stasjonen har begynt å kjøre på grønn strøm fra anlegget. Opp fra bakken kan Svalbards minste fugl gjemme redene sine for polarreven som alltid er på jakt etter delikatesser som fugleegg. De som har besøkt Isfjord Radio i 2023 har sett seks rader med 360 solcellepaneler vokse frem øst for stasjonen.

– Gjennom hele historien har menneskers energibehov berørt naturen, og det nye anlegget er også godt synlig. Men som eiere av Isfjord Radio mener vi det er helt riktig å satse på fornybar solenergi som reduserer dieselforbruket med opp til 60 prosent, selv om anlegget bryter inn i den naturlige utsikten, sier Mons Ole.

Store Norske har som ambisjon at anlegget ved Isfjord Radio skal stå som pilot for tilsvarende løsninger for utposter og avsidesliggende samfunn i både Arktis og Antarktis. Ikke bare vil samfunnene redusere eget dieselforbruk betydelig, den miljøbelastende transporten av fossilt brennstoff vil også gå drastisk ned.

Solceller i mørketid?

Fra slutten av oktober til midten av februar ligger Svalbard i totalt mørke. Da er det lite energi å hente fra solcelleanlegget. Til gjengjeld skinner midnattssolen 24 timer i døgnet fra april til august, og den omfattende batteripakken i kjelleren ved Isfjord Radio fullades. Anlegget har paneler vendt både mot himmelen i sør, men også mot bakken der energien hentes fra solens refleksjoner i snøen.

– Batteripakken og termiske lagre bestående av seriekoblede varmtvannstanker utjevner svingningene i energiproduksjonen, forklarer Mons Ole.

Foto: Basecamp Explorer Spitsbergen

– Men det er umulig å levere hundre prosent fornybar energi kun fra sol og lys i et område som har mørketid fire måneder i året. Derfor utreder vi også mulighetene for vindturbiner, men disse må hensynta at det ligger et fuglereservat ved siden av radiostasjonen.

Dieselforbruket på Isfjord Radio har historisk ligget i underkant av 200 000 liter per år. Med solcelleanlegget i drift, samt diverse ENØK-tiltak, forventer Store Norske å redusere dieselforbruket med rundt 60 prosent fra og med 2024. Målet er å drifte anlegget gjennom hele året tilnærmet kun på fornybar energi, og vi håper løsningen for ytterligere 30 prosentpoeng reduksjon av dieselforbruket er på plass innen 2025, avslutter prosjektlederen.

Basecamp Explorer har siden oppstarten i 1998 hatt bærekraftig turisme som driver for alle aktiviteter, og det nye anlegget ved Isfjord Radio underbygger målet om et minimum av fotavtrykk i det arktiske klimaet.

KORT OM ENERGIPROSJEKTET:

  • Verdens nordligste solcellepark
  • Etablert av Store Norske
  • Fullskala pilotprosjekt for fornybar energi i arktiske strøk
  • 360 bakkemonterte solcellepaneler + 230 takmonterte paneler
  • Reduserer forbruk av fossilt brennstoff med 60 prosent i 2024
  • Ambisjon om 90 prosent fornybar energi i 2025
  • Batteripakke med 400 kWh lagringskapasitet
  • Termisk lager bestående av 12 000 liter varmtvann
logo
Bjørn Laberg