Norden

Inngår milliardavtale om bygging av 15 solparker

Bildet: De fire første solparkene er klare til å bygges og forventes å bli koblet til nettet og starte produksjonen enten i år eller neste år. Foto: Bedre Energi.

DANMARK: Better Energy og Andel har inngått et 50/50 partnerskap med ambisjon om å bygge rundt 15 solparker i Danmark. Partnerne vil hver eie 50% av de ferdige solparkene.

Energiselskapet Better Energy og energi- og fibernettkonsernet Andel går sammen om en stor felles milliardsatsing i det grønne skiftet, som skal sikre forsyning av fornybar energi gjennom nye energiparker i Danmark, melder dagensbyggeri.dk

Ambisjonen er å bygge rundt 15 solparker i Danmark i perioden 2024-2028, og her skal de to partnerne eie 50 prosent hver av de ferdigstilte solparkene. Videre heter det at det også er ambisjoner om felles innsats innen energilagring, som batterier, og natur- og biodiversitetsinitiativer i partnerskapet.

rik-media-1Bildet: Jesper Hjulmand, administrerende direktør i Andel.

– Vi står midt i en dypt alvorlig klimakrise som krever handling nå. Vind- og solenergi på land er den raskeste måten å bygge ut vår fornybare energi på i Danmark. Derfor er det også naturlig at vi øker satsingen på solenergi, sier Jesper Hjulmand, administrerende direktør i Andel.

– Dette er en svært ambisiøs avtale som vil øke den totale produksjonen av fornybar energi i Danmark, og som også vil ha en betydelig effekt i forhold til Andels mål om at vår produksjon av fornybar energi skal nå 10 TWh innen 2035, legger han til.

Direkte effekt på grønn omstilling

De fire første solparkene er klare til å bygges i Sorø, Vordingborg, Guldborgsund og Næstved kommuner. Alle de fire anleggene forventes å være tilknyttet nettet og starte produksjonen enten i år eller neste år. Til sammen vil de ha en kapasitet på ca. 750 MWp, tilsvarende det årlige strømforbruket til 490.000 dansker.

Hvis alle de 15 parkene bygges, forventes den totale kapasiteten å utgjøre ca. 2 GWp, tilsvarende det årlige strømforbruket til ca. 1,3 millioner dansker.

rik-media-2Bildet: Rasmus Lildholdt Kjær, administrerende direktør i Better Energy.

– Vårt partnerskap med Andel vil ha en direkte effekt på det grønne skiftet i Danmark, sier Rasmus Lildholdt Kjær, administrerende direktør i Better Energy, som vil være ansvarlig for utvikling, bygging og teknisk drift av parkene.

– Vi har det travelt, og hastigheten på det grønne skiftet er avgjørende for hvilken verden vi skal leve i om 10, 20, 30 år. Denne avtalen er et stort skritt i riktig retning, legger han til.

Felleseie av solparkene omfatter ikke felles salg av energi, da hver av partene kjøper og selger sin andel av energien.

KILDE: Dagens Byggeri

logo
Bjørn Laberg