Boligbygg

HRL Entreprenør AS vant stor boligkontrakt i Porsgrunn

Foto: PBBL

HRL Entreprenør AS har inngått kontrakt med Olavsgate Utbygging AS om bygging av 55 leiligheter fordelt på 3 blokker i Porsgrunn sentrum.

Bak Olavsgate Utbygging AS står de kjente lokale boligutviklerne PBBL Prosjekt AS og Heimgard Bolig AS. Kontrakten har en verdi på om lag 224 millioner kroner. Byggearbeidene starter i november og siste blokk er planlagt overlevert sommeren 2025.

Prosjektet oppføres på tomten der St. Joseph hospital lå i Porsgrunn sentrum, og består totalt av 2 trinn fordelt på 5 blokker. Det er i denne omgang trinn 1 med 3 blokker som igangsettes. Hospitalets gamle urtehages skal bevares og settes i stand, og blokkene får navn etter de spesielle urtene i denne hagen.

HRL Entreprenør vant tilbudskonkurransen i april og har brukt tiden fram til kontraktsignering til en samspill- og optimaliseringsprosess med byggherren. De tre byggene får en felles parkerings/ bodkjeller, bæresystem av plasstøpt betong og plattendekker i etasjeskillene. Fasadene får et moderne uttrykk med farget puss. Det er videre lagt mye vekt på funksjonelle, lyse og gode leiligheter, slik at dette skal bli en god plass å bo.

– Dette er en merkedag for oss i HRL Entreprenør. Dagens boligmarked er krevende, og vi har dessverre opplevd mange tilbakeslag det siste året ved at salgsklare prosjekter har blitt satt på vent. Da gjør det spesielt godt, både for meg, alle som har jobbet med prosjektet i samspillfasen, og hele organisasjonen å få signert denne store kontrakten, sier en strålende fornøyd administrerende direktør Roger Dreyer, etter å ha signert avtalen

F.v. Morten Borge (PBBL) Knut Rugtvedt (PBBL), Espen Møller (PBBL), Frode Antonsen (HRL), Per Kristian Knutsen (HRL), Knut Tore Vestgården (HRL), Roger Dreyer (HRL). Foto: HRL

– Vi har gode erfaringer med HRL Entreprenør fra tidligere, både i samspill- og byggefase, senest på Frednes Brygge. Nå har vi sammen optimalisert prosjektet og ser fram til en etterlengtet byggestart. Det er utfordrende tider for alle boligutviklere nå, og da er det spesielt gledelig at vi kan igangsette et stort boligprosjekt i Porsgrunn sentrum som vil bidra til sentrumsutviklingen, sier direktør i PBBL, Morten Borge.

logo
Bjørn Laberg