NASJONAL TRANSPORTPLAN:

– Historisk svak satsing på kystinfrastruktur

Bildet: Daglig leder Bernt Lind-Aaby i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) Foto: Jill Johannessen / Samfunnsbedriftene

– Selv om regjeringen viderefører tradisjonen med å overby den foregående transportplanen, er det en historisk svak satsing på kystinfrastruktur, sier daglig leder Bernt Lind-Aaby i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

– Regjeringen har bygget opp store forventninger med løfter om vekst i distriktene og tryggere veier gjennom en satsing på fylkesveier og en satsing på kystinfrastruktur. Dessverre ser det ut til at løftene om vekst er glemt, sier Lind-Aaby.

Kystforvaltningens andel av transportplanen som ble lagt fram i dag, er nemlig redusert fra foregående plan. 

Spises opp av prisstigning

– Det er svært skuffende at det ikke er en større satsing på å utnytte potensiale i vår viktigste næringsvei langs kysten. Det er bra at vi skal ta vare på det vi har snarere enn å bygge nytt, men i dette må det også ligge at vi skal utnytte den vedlikeholdsfrie veien på havet, sier Lind-Aaby.

 – Vi registrerer at regjeringen sier at de vil bruke mer penger på fylkesveiene. Samtidig er økningen marginal i forhold til gjeldende NTP, siden økningen i stor grad spises opp av prisstigning. 

– Det er en stor utfordring at de fleste næringstransporter starter på en dårlig fylkesvei. Samtidig er det 90 prosent høyere risiko for å bli drept på en fylkesvei enn en riksvei, sier Lind-Aaby. 

– Nå må Stortinget vise ansvar å sikre at vi får mer samferdselsinvestering der verdiene skapes, og en plan som bidrar til vekst og trygg transport langs kysten, avslutter han.

logo
Bjørn Laberg