Aktuelt

Gir høyere belønning for klimakutt i asfaltkontraktene

Bildet: Med en reell CO2-reduksjon på 30% er Statens vegvesen på god vei mot å nå målet om 70% kutt i utslipp fra asfalt innen 2030. Foto: Statens vegvesen

Fra 2020 til 2023 er CO2-utslippene fra asfalt redusert med 30 %. Statens vegvesen jobber for å nå 70 % kutt innen 2030 og øker derfor belønningen for klimakutt i asfaltkontraktene.

Under Byggenæringens Klimakonferanse nylig presenterte Statens vegvesen oppskriften på bruk av klimakrav og prising av CO2-utslipp i asfaltkontraktene.

Klimavekting virker

– Vi ser at vektingen av klima virker og at andre følger vårt eksempel. Derfor gjør vi enda mer av det samme, sier teamleder Thor Asbjørn Lunaas.

I tillegg til pristilbudet, må asfaltleverandørene dokumentere sine CO2-utslipp. Hvert kilo CO2-utslipp gir et påslag på 5 kroner ekstra i konkurransesum. I kontraktene for 2024 vil dette påslaget øke til 7,50 kroner.

Mange tiltak

Blant tiltakene som har ført til nedgang i CO2-utslipp er overgang fra oljefyrte asfaltfabrikker til bruk av energikilder som biopellets og biogass, deler av det oljebaserte bindemiddelet er erstattet med bioråstoff, mer lavtemperaturasfalt, mer gjenbruk, mer kortreist stein, smartere transport og logistikk, og utvikling av asfalt som varer lengre.

Klimavekting i flere kontrakter

Statens vegvesen har innført vekting av klima i tillegg til pris i flere vegdriftskontrakter.

Nå skal klimavekting innføres i flesteparten av kontraktstypene til Statens vegvesen. Dette kommer i tillegg til minimumskravene til klima og miljø i alle kontrakter.

logo
Bjørn Laberg