Nyheter

Fullskala samvirkeøvelse på E18-prosjekt

Bildet: Alle nødetatene er representert sammen med andre aktører når det onsdag 26. april gjennomføres fullskala samvirkeøvelse i Nye Veier-prosjektet E18 Rugtvedt – Langangen.

Alle nødetatene er representert sammen med andre aktører når det i dag, onsdag 26. april gjennomføres fullskala samvirkeøvelse. Det skjer i Nye Veier-prosjektet E18 Rugtvedt – Langangen.

søkelys på samhandling

Øvelsen er forankret i prosjektets øvelsesplan, som strekker seg helt frem til veiåpning. Intensjonen med øvelsen er å trene samhandling mellom nødetatene. Dette opp mot byggherre og totalentreprenør Eiffage, som bygger ny, trafikksikker E18 Rugtvedt – Langangen på oppdrag fra Nye Veier AS

– Det overordnede målet er å trene på samhandling, samvirke og rolleforståelse/oppgaver på et skadested. Søkelys på samhandling mellom entreprenør og nødetater, samt nødetater imellom, er også viktig. Det forklarer Bernt Jarle Johansen, som er Nye Veiers rådgiver innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjektet.

synlige på dagens E18

I forbindelse med øvelsen vil utrykningskjøretøyer være synlige på dagens E18. Scenarioene som skal øves er ukjente for de som skal øves. Øvelsen foregår fullt og helt inne på anleggsområdet.

Disse er involvert eller delaktig i øvelsen: EIFFAGE Génie Civil, Nye Veier AS, AMK-Politi-Brann nød/sambandssentraler, Grenland Brann og Redning, Vestfold Interkommunale Brannvesen, Grenland Politistasjon, Skogmo videregående skole Ambulansefaglinja (markører) og Porsgrunn Røde Kors (sminke).

logo
Bjørn Laberg