Hovedside

Flytter inn i storskala ombruksbygg

Bildet: Kristian Augusts gate 13 har satt ombruk på agendaen i byggebransjen.

Grønn Byggallianse og FutureBuilt flytter til Norges første storskala ombruksbygg, Kristian Augusts gate 13.

– Kristian Augusts gate 13 er en læringsarena, som viser vei inn i fremtiden, sier daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse, i en pressemelding.

Grønn Byggallianse, FutureBuilt og Norske arkitekters landsforbund har ambisjoner om å etablere et bærekrafthus for bygg og eiendom i Oslo. Nå tar Grønn Byggallianse og FutureBuilt første steg og flytter inn i Entra sitt sirkulære bygg KA13 i Oslo.

23. april kan du bli med på digital åpning av bygget som for alvor har satt ombruk på dagsorden.

Skal lage læringsarena for bransjen

I tillegg til å bli kontor for organisasjonene, skal Grønn Byggallianse, FutureBuilt, byggeier Entra og utleier Spaces gjøre bygget til en aktiv læringsarena.
– Vi vil vise frem effekten av det gode arbeidet som er lagt ned i bygget, og legge til rette for at besøkende og brukere kan lære om de hvordan man kan jobbe med sirkulære prinsipper og hvilken effekt det har for klima og miljø, sier Katharina Th. Bramslev.

Brøyter vei for ombruk

KA13 er et av FutureBuilts ferskeste forbildeprosjekter, og første bygg etter FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg.
– Bygget har rukket å bli en kjendis allerede før åpningen, og det er ikke uten grunn. Med 80 prosent ombruk og 70 prosent reduserte klimagassutslipp fra materialer overoppfyller det FutureBuilt-kriteriene. Her har Entra virkelig brøytet løype gjennom en jungel av regelverk og et svært umodent ombruksmarked, sier Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt.
Bygget leies ut av Spaces, en utleier som legger vekt på fellesskap, dynamiske arbeidsplasser og gründerånd.

Læringsarena

– Vi ønsker både Futurebuilt og Grønn Byggallianse velkommen til oss! Spaces Tullinløkka, som bygget nå heter, er utformet for mye mer enn bare kontorplasser. At vi nå skal skape en læringsarena sammen med bransjen, er en stor merverdi. Vi håper Spaces Tullinløkka blir en møteplass som kan inspirere flere enn bare våre medlemmer og leietagere, sier Silje Frederikke Sundt, Area Manager i Spaces.
Birgit Rusten, daglig leder i FutureBuilt, gleder seg til å flytte inn i det som per nå er det mest nyskapende forbildeprosjektet i FutureBuilt.

Bærekraft i sentrum

– KA13 er det 33. FutureBuilt-prosjektet som står ferdig, og det føles riktig å flytte inn i en av våre egne piloter nå som vi er på full fart inn i en ny tiårsperiode. Vi ser fram til å jobbe enda tettere med Grønn Byggallianse og gjennom dette også komme i kontakt med nye ambisiøse utbyggere som ønsker å være pionerer i utviklingen av lavutslippssamfunnet.
Det er fortsatt ledige kontorplasser i bygget, og bedrifter som er interessert i kontorplass kan kontakte Spaces.
– Vi gleder oss til å være med å skape et nytt fellesskap med de andre bedriftene i KA13, der bærekraft og å skape fremtiden her og nå står i sentrum, sier Bramslev i Grønn Byggallianse.

Første steg mot bærekraftshuset

Ideen om å bruke bygget som en læringsarena blir starten på organisasjonenes arbeid for å skape et møtested for bærekraft. Parallelt med flyttingen jobber FutureBuilt og Grønn Byggallianse videre med NAL for fellesprosjektet Bærekraft i sentrum.
– Neste steg er å gå i dialog med eiendomsaktører som identifiserer seg med arbeidet vi gjør og som har et prosjekt som matcher konseptet vårt, sier Anders Nohre-Walldén i Grønn Byggallianse.

Om organisasjonene:

Grønn Byggallianse er en ideell organisasjon og medlemsforening for virksomheter og organisasjoner innen bygg, eiendom og anlegg. Vi jobber for at bærekraft skal bli en selvfølge i bygg- og eiendomssektoren. Grønn Byggallianse har 300 medlemmer fra hele sektoren og er landsdekkende.

FutureBuilt er Oslo-regionens utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Fakta om Kristian Augusts gate 13
Utbygger: Entra ASA
Arkitekt: Mad Arkitekter as
Interiørarkitekter: AS Scenario Interiørarkitekter
Landskapsarkitekt og rådgiver ombruk, energi og LCA: Asplan Viak AS
Prosjektledelse: Insenti AS
Kristian Augusts gate 13 er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.