Nyheter

Flere boliger nær Evenes lufthavn får støytiltak

Foto: Ragnar Bøifot/Fremover

Ytterlige 34 boliger som ligger i gul støysone til Evens lufthavn får nå støytiltak. Forsvarsbygg har signert kontrakt med Bogstrand AS i Harstad om dette oppdraget.

De første boligene som fikk støytiltak i fjor, er snart ferdigstilt. Nå gjenstår det 34 boliger og prosjektet skal være ferdig til sommeren 2024.

Det er bolighus som får tiltak

De som får tiltak, er alle registrert i matrikkelen som bolighus. Arbeidet som skal utføres er ulikt fra hus til hus. Dette som følge av at husene er forskjellige og de utsettes for ulik støyeksponering. Tiltakene som utføres er alt fra å skifte vindu, ventiler og skifte dører, utvendig og innvendig tiltak på vegg, innvendig tiltak på tak og takkonstruksjon m.m.

Dialog mellom partene

– I fjor startet vi opp med støytiltak på de første boligene. Nå fortsetter vi med de siste 34. Det er viktig for Forsvarsbygg å oppfylle kravene i den statlige reguleringsplanen. sier prosjektsjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

175 boliger er vurdert og 70 får støytiltak

Forsvarsbygg har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å gjennomføre støytiltak på bygninger med støyfølsomt bruksformål utenfor Evenes flystasjon. De som har fått beregnet innendørs støynivået over 30 dB får tiltak.

Det er Multiconsult Norge AS som har gjennomført vurderingene av vel 175 boliger på vegne av Forsvarsbygg i Evenes og Tjeldsund kommuner.  De har etter fysisk befaring vurdert hvem som får støytiltak i henhold til gjeldende krav i bestemmelsene. Det er kun boliger som får tiltak, ingen fritidsboliger.

logo
Bjørn Laberg