Nyheter

– Flere av prosjektene vi er involvert i vil gjøre en forskjell for regionen

Oversiktsbilde Bussveien - Jåttåvågen (foto: Rogaland fylkeskommune)

Novaforms Sandnes-kontor er tungt involvert i flere av Stavanger-regionens viktigste prosjekter.

– Alle prosjekter er selvsagt viktige, men det er ingen tvil om at det er ekstra stas å være med å bidra i prosjekter som faktisk gjør en forskjell for både privatpersoner og næringslivet. Flere av prosjektene vi er involvert i, vil når de er ferdige, gjøre en forskjell for regionen, sier leder for Novaforms kontor i Sandnes, Anders Salte.

450 pågående prosjekter

Kontoret er selve arnestedet til Novaform. Det var her det hele begynte, tilbake i 2007. Fra to mann i en brakkerigg, er Novaform i dag en landsdekkende aktør med aktiviteter fra Harstad i nord til Eigersund i sør.
– Vi ble etablert flere år før de andre kontorene og har derfor hatt tid til å opparbeide oss en solid posisjon i vårt marked, noe som også gjør at vi i dag er en fortrukket samarbeidspartner for både kommuner og privat aktører i regionen, forteller Salte.

Kontorets aktiviteter strekker seg fra Boknafjorden i nord til Flekkefjord i sør. Avdelingen er involvert i alt fra tunge anleggs- og infrastrukturprosjekter til små og store bolig- og næringseiendomsprosjekter.
– Vi har en bred prosjektportefølje og for øyeblikket har vi cirka 450 små og store prosjekter gående.

Mange roller

Regionens viktigste infrastrukturprosjekt, er byggingen av Bussveien. Prosjektet er en omfattende kollektivsatsing på Nord-Jæren, hvor det skal bygges en 50 kilometer lang kollektivnerve som effektivt knytter regionen sammen. Når Bussveien er ferdig, blir den både Norges første fullverdige bussveisystem og Europas lengste bussvei.

– Dette er et prestisjeprosjekt både for Rogaland Fylkeskommune og for oss. For Novaforms del dokumenterer prosjektet vår evne til å bidra i krevende og komplekse samferdselsprosjekter, sier gruppeleder samferdsel hos Novaform, Trygve Aaslid.

Novaform har vært involvert med to byggeledere i hundreprosentstillinger. Byggelederne har blant annet hatt ansvar for oppfølging av komplekse grunn- og betongarbeider, kontraktrådgiving, med ansvar for endringsstyring, samtidig som vi har hatt ansvar for fremdrift-, økonomi- og byggemøter samt arbeidslederansvar for kontrollingeniører. I tillegg har vi hatt rollen som SHA-koordinator.
– Prosjektet er krevende, både rent teknisk, men også fordi det finner sted i et tett bebygget område med både skoler, næring og jernbane, samt en utfordrende eksisterende infrastruktur som må håndteres.

Støp i Norgestoppen

En del av prosjektet involverte også et storstøp på 2900 kubikk, noe som tilsvarer intet mindre enn 305 fulle betongbiler med betong. Støpen ble gjort i forbindelse med byggingen av et enormt lokk over Jåttå-rundkjøringen. Rundkjøringen har fire armer, og lokket som er lagt danner et nytt område som blant annet knytter jernbane, Bussveien og kollektivtraseen til Ullandhaug sammen. Siden bilene skal kjøre under bakken, blir lokket et såkalt mobilitetspunkt for myke trafikanter og buss.
– Prosjektet skal stå ferdig til sommeren 2026 og god planlegging og prosjektgjennomføring gjør at alt går etter planen, forteller Aaslid.

Gjenreiser IVAR-anlegget

Et annet viktig prosjekt for regionen, er gjenoppbyggingen av ettersorteringsanlegget til IVAR, et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon. Sommeren 2022, to år etter at anlegget var nytt, ble det totalskadet i en brann.
– Arbeidet med å bygge anlegget opp igjen er nå i gang. Vi er i gang med et forprosjekt og skal om kort tid i markedet for å etterspørre tilbud på totalentreprise, sier Bjørn Erik Bryne Sandvik hos Novaform.
Anlegget mottar og ettersorterer restavfall, papp og papiravfall fra 350.000 husholdninger i tolv kommuner i Rogaland.

Novaform bistår nå med teknisk funksjonsbeskrivelse og koordinering av forprosjektet, men vil etter hvert også ha rollen som byggherreombud. Bryne Sandvik forteller at anlegget skal reises opp igjen som det gamle anlegget, men at det blir fokusert på ekstra brannslukkingstiltak.
– Prosjekteringen begynner til sommeren og så vil de fysiske byggearbeidene være i gang i slutten av året. Hele anlegget skal stå klar for å ta imot søppel fra regionen i begynnelsen av 2027, avslutter Bryne Sandvik.

logo
Bjørn Laberg