Aktuelt

Fem entreprenører konkurrerer om å få bygge E6 Megården-Sommerset

Bildet viser ny vei på E6 Megården-sommerset. Sett fra Megården retning nordover

Anbudet gjelder den første delstrekningen av milliardprosjektet på E6 i Sørfold. Den nye veien vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland.

– Det er veldig positivt at vi har fem entreprenører som ønsker å bygge denne viktige vegstrekningen for oss. Nå skal søknadene kvalitetssikres og evalueres. Deretter vil de beste inviteres til å delta i konkurransen, sier prosjektsjef for prosjekt Salten i Statens vegvesen, Steinar Livik.

Dette skal bygges

Totalt skal det bygges rundt 21,5 kilometer mellom Megården og Sommerset i Sørfold kommune. Det skal bygges tre tunneler på til sammen 13,8 km. I tillegg skal det bygges 6,9 km veg i dagen og fire bruer på til sammen 800 meter. 

Prosjektet er første delstrekning på strekningen E6 Megården-Mørsvikbotn. Hele prosjektet er omtrent 45 kilometer. Det er de første 21,5 kilometerne som nå skal bygges. Vegen skal bygges som tofelts veg med ni meters vegbredde, og 90 km/t fartsgrense. 

Konkurransen om å få bygge strekningen ble utlyst 29. april 2024. Planen er å inngå kontrakt tidlig i 2025 med byggestart våren 2025. Planlagt åpning av ny veg er i 2031. 

Kartet viser utbyggingsprosjektet E6 Megården-Mørsvikbotn med sine tre byggetrinn. Illustrasjon: Statens vegvesen
  • Kontraktsform: Totalentreprise NS 8407. 
  • Konkurransen gjennomføres med forhandlinger.

Følgende entreprenører har meldt sin interesse for oppdraget:

  • AF Gruppen Norge AS
  • Implenia Norge AS
  • Itinera SPA. (Spania). 
  • Leonhard Nilsen og sønner AS
  • Skanska Norge AS
logo
Bjørn Laberg