Nyheter

Fall i salg av trelast mens tømmerprisene når nye rekorder i april

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Salget i april 2024 av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og øvrig hvit trelast øker nasjonalt med 2 % sammenlignet med samme periode i 2023 målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien.

På samme tid er akkumulert salg i volum pr. april i år 4,04 % lavere enn samme periode i fjor. Salget av impregnert trelast målt i volum er 50,38 % høyere i april i år sammenlignet med april i 2023. Akkumulert salg av impregnert trelast målt i volum økte med 8,73 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksporten av trelast faller med 4,03 % sammenlignet med samme periode i 2023. Eksport av sagtømmer som råvare fortsetter å øke, og stiger med 4% i april 2024 sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge SSB.

Sagtømmerprisene er rekordhøye med 730 kroner pr. kubikk sagtømmer til skogeier pr. april ifølge Landbruksdirektoratet. I tillegg kommer transportkostnader og dekningsbidraget som omsetningsleddet skal ha når de selger tømmer til sagbrukene.

– Mange sagbruk melder om røde tall på bunnlinjen og vansker med å skaffe råvarer i form av tømmer. Samtidig sendes tømmer ut av landet til rekordhøye priser, og et prisnivå som ikke matcher det sviktende markedet i norsk byggenæringen, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

– Det er fare for å miste produksjonskapasitet av trelast i Norge, på bekostning av eksport av tømmer som råvare. Kortsiktige gevinster i råvaremarkedet internasjonalt kan fort få langvarige konsekvenser for norsk verdiskaping, avslutter Finstad.

logo
Bjørn Laberg