Aktuelt

Euroskilt vant kontrakt på Sotrasambandet

Bildet: Euroskilt vil utarbeide alle arbeidsvarslingsplaner og -søknader i prosjektet

Sotra Link Construction JV ANS og Euroskilt AS har signert kontrakt for trafikkavvikling på Rv. 555 Sotrasambandet.

Rv. 555 Sotrasambandet er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider. Sotra Link skal bygge 9,4 kilometer ny riksveg på strekningen fra Kolltveit i Øygarden til Storavatnet i Bergen.

Totalrammen for OPS-kontrakten er 23,1 milliarder 2022-kroner og prosjektet skal stå ferdig i 2027.

Euroskilt vil utarbeide alle arbeidsvarslingsplaner og -søknader i prosjektet samt leie ut og håndtere alt av varslings- og sikringsmateriell. Dirigering, ledebil- og putebilkjøring vil også ligge innunder denne kontrakten.

– Euroskilt vil med sin erfaring fra andre samferdselsprosjekter jobbe tett sammen med Sotra Link i alle faser i byggeperioden og sammen sørge for at trafikksikkerhet og god fremkommelighet blir ivaretatt på best mulig måte, heter det i en pressemelding fra Euroskilt.

logo
admin