Bygg Reis Deg

– Et utstillingsvindu for byggenæringens løsninger

BYGG REIS DEG 2023: Byggenæringen står for 15-20% av de totale utslippene i Norge. I februar kom Energikommisjonens rapport med overskriften «Mer av alt – raskere» og nylig publiserte ZEN Rapport No. 50 som beskriver energisparepotensialet i bygg fram mot 2030 og 2050. Begge rapportene understreker viktigheten av økt energieffektivisering innen byggsektoren for å nå nasjonale klimamål.

– Vår messe fungerer som et utstillingsvindu for byggenæringens løsninger og vi opplever at våre utstillere står klar til å bidra med utslippskutt og energieffektivisering, men at den tøffe markedssituasjonen, utydelige rammevilkår og manglende incentiver er en brems for å få fart på endringene vi behøver. Mitt mål er at årets messe og konferanse skal føre til at myndigheter og beslutningstagere forstår og legger til rette for næringens bidrag, og at de gjør dette raskt. Dette er vårt bidrag for å nå nasjonens klimamål innen 2030, sier administrerende direktør Gunnar Glavin Nybø.

innovasjoner, trender og initiativer

Årets Bygg Reis Deg tar en sentral rolle ved å belyse både utfordringer og muligheter, og stiller spørsmål om hvordan Norges største fastlandsnæring kan realisere regjeringens ambisiøse mål om å redusere energiforbruket med 10 TWh innen 2030 gjennom energisparing i bygg.

Årets messe vil fremheve innovasjoner, trender og initiativer innenfor det grønne skiftet. Med mer enn 310 utstillere forventes arrangementet å inspirere og bidra til økt kvalitet i fremtidige byggeprosjekter. Her skal både profesjonelle aktører og forbrukere finne svar på hvordan de kan bygge eller rehabilitere bygg, boliger og hytter og samtidig spare energi. Det betyr at arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggmestere og alle andre som er involvert i en byggeprosess skal finne inspirasjon og løsninger for å utføre sitt arbeid mer energieffektivt i morgen enn i dag.

– Energikrise, klimakrav og EU-direktiver, samt en utfordret verdensøkonomi og byggenæring, gjør at årets Bygg Reis Deg er mer aktuell og viktigere enn noen gang, sier Glavin Nybø.

Det Norske Byggemøtet

Det Norske Byggemøtet, konferansedelen av Bygg Reis Deg, har fått med eksperter fra både Norge og internasjonalt som vil belyse både utfordringer og muligheter byggenæringen må ta tak i. Her får du innblikk i hva akkurat du kan følge opp arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030.

På åpningsdagen vil foredragsholdere gi innsikt i de kommende trendene og fremtidsperspektivene som ledere innenfor byggenæringen må ta hensyn til. Del 2 av konferansetrilogien presenteres på torsdag og her vil næringsaktører dele løsninger og beskrive byggenæringens bidrag til grønnere og mer bærekraftige bygg- og boliger. Statssekretær Elisabeth Sæther vil presentere regjeringens handlingsplan for å møte kravene fra Energikommisjonens rapport. Den siste dagen av konferansen vil løfte frem årets nominerte til Byggenæringens Innovasjonspris, etterfulgt av kunngjøringen av prisvinneren.

Det Norske Byggemøtet finner sted på Bygg Reis Deg fra 18. til 21. oktober.

logo
Bjørn Laberg