Aktuelt

– Enova forsinker overgangen til nullutslipp i bygg- og anleggssektoren

Bildet: Tone Lindberg Grøstad, direktør i Maskingrossisternes Forening (MGF).

En nylig endring i støttetilbudet til nullutslippsmaskiner gjør det svært uforutsigbart for aktører som vil kutte utslipp på norske anleggsplasser. Salget av nullutslippsmaskiner var allerede i kraftig fall. Maskingrossisternes Forening advarer mot at dette vil gjøre klimamålene for bygg- og anleggssektoren mye vanskeligere å nå.

Ingen overgangsordning

– Hvis bygg- og anleggssektoren skal omstilles og bli utslippsfri, trengs forutsigbare støtteordninger. Nå bidrar Enova til det motsatte, sier Tone Lindberg Grøstad, direktør i Maskingrossisternes Forening (MGF).

Enova har nylig endret støttetilbudet til utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøy. Fram til nå har entreprenører kunnet søke om å få inntil 50 % av merkostnaden til nullutslippsmaskiner i støtte. Erfaringsvis har det blitt gitt mellom 38-40 %. Nå gjøres støtteordningen om til en konkurranse der de som melder inn behov for lavest støttebeløp, vil kunne få støtte. Endringen kom 13. april, og var gjeldende fra samme dato, uten noen overgangsordning.

presset kommuneøkonomi

– Støten fra Enova har vært helt avgjørende for å få til en endring. Men nå ser vi at mange ikke kan ta sjansen på å kjøpe nullutslippsmaskiner da de ikke vet om eller hvor mye de vil få i støtte. Særlig gjelder dette de små aktørene i distriktene, sier Lindberg Grøstad.

– Det er viktig å redusere utslipp og luftforurensning fra gravemaskiner, hjullastere og dumpere. Beregninger viser at slike motorredskaper står for 8 prosent av CO2-utslippene i Fastlands-Norge – utslipp Norge må kutte for å nå sine klimaforpliktelser. Krav i offentlige anbud skal bidra til at flere kjøper nullutslippsmaskiner, men bransjen opplever at flere kommuner ikke stiller krav om nullutslipp. Dette siden kostnadsøkningene forbundet med nullutslipp vil gå på bekostning av allerede presset kommuneøkonomi. Elektriske gravemaskiner er for eksempel 2-3 ganger dyrere enn dieseldrevne maskiner. Rundt regnet er kun 300 av 20.000 gravemaskiner per i dag nullutslipp (gjelder gravemaskiner over 8 tonn).

hindrer teknologi- og markedsutviklingen

– Allerede før Enova strammet inn støtteordningen så vi et kraftig fall i nysalget av nullutslipps gravemaskiner. Med en generell økning i kostnadene i bygg- og anleggssektoren kunne ikke denne endringen kommet på et dårligere tidspunkt, sier Lindberg Grøstad.

Maskingrossistene reagerer også på at Enova i første omgang kun varsler støtte til elektriske gravemaskiner. Det er ikke kjent hvilke maskiner og kjøretøy som vil kunne få støtte i de neste avdelingene. Foreningen mener dette hindrer teknologi- og markedsutviklingen av for eksempel nullutslippsdumpere, et kjøretøy som også er en stor kilde til utslipp i næringen.

– Vi skulle gjerne fått mulighet til å utale oss i forkant av denne endringen fra Enova, avslutter Lindberg Grøstad.

logo
Bjørn Laberg