Aktuelt

– Dette er feil medisin

Bildet: Administrerende direktør i Hersleth Entreprenør

Før jul vedtok et flertall på Stortinget innstramminger i arbeidsmiljølovens regler om innleie fra bemanningsforetak. I tillegg til at det innføres et forbud mot innleie i byggenæringen i Oslo-området, oppheves adgangen til å leie inn arbeidskraft «når arbeidet er av midlertidig karakter». Byggenæringen mener at dette er feil medisin.

Av Pål Engeseth

Problemstillingen kom frem i et møte i Vestby kommune nylig. Her hadde ordførerkandidat og lokalpolitiker, Åshild Fagerjord fra Høyre, stilt spørsmål til næringslivet om hvordan innleiereglene kom til å påvirke dem. 

– Dette er feil medisin, understrekte Reinert Hersleth, administrerende direktør i Hersleth Entreprenør AS, og styremedlem i entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), i en kommentar under møtet. 

– Må ha noen grad av fleksibilitet

På møtet var også Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens landsforening (BNL) som understreker at både byggenæringen selv og politikerne vil mye av det samme, men at denne bestemmelsen slår feil ut. Solli fortalte at det i både EBA og i BNL gjøres mye for å hjelpe de seriøse bedriftene.

– Vi ønsker også at flest mulig skal ha fast ansettelse, og det gjøres mye bra arbeid for å få til det. Men vi må samtidig ha noen grad av fleksibilitet, sa Solli. 

– Regelverket ble strammet inn i 2019 og det ser ut til å ha fungert etter hensikten. Vi ønsker selvsagt å være ryddige og følge regelverket. Men vi frykter at urimelige og uhensiktsmessige innleiereglene bidrar til å undergrave respekten for regelverket. BNL vil derfor jobbe for å fjerne totalforbudet mot innleie, og heller se på andre mulige løsninger, sa Solli.

Kommunene må føre tilsyn

– I spørsmålet om innleid arbeidskraft har mange av bedrifter urettmessig fått et stempel som useriøse. Men det er blodig urettferdig at nærmest en hel bygg- og anleggsbransje får skylden for useriøsitet, var både Solli og Hersleth samstemte om. 
– Mange serøse bedrifter har ikke sett noe kommunalt tilsyn på flere år. Vi vet hvor det burde vært tilsyn. Vi hilser hyppigere tilsyn med bransjen hjertelig velkommen, understrekte de to under møtet i Vestby.

Byggenæringen har spurt sine medlemsbedrifter hva konsekvensen av nye innleieregler er for dem. 
– Svarene vi har fått varierer noe, men mange bedrifter peker på at de ser for seg scenarioer med permitteringer, redusert lønnsomhet, tap av kompetanse, færre lærlinger, for å nevne noen av kommentarene som går igjen, sa Solli og Hersleth.

logo
admin