Aktuelt

– Dette er alarmerende funn

Bildet: Det grønne skiftet er avhengig av arbeidskraft med riktig kompetanse. Men NUPI-forskere har funnet ut at verdens universiteter fortsetter å prioritere kull- og petroleumsstudier. Foto: NTB/AP/Schalk van Zuydam

Under en tredjedel av verdens energispesifikke utdanninger er dedikert til fornybar energi, viser nye forskningsfunn fra NUPI. – Universiteter fortsetter å prioritere kull- og petroleumsstudier, sier NUPI-forsker Roman Vakulchuk.

I en ny studie har seniorforsker Roman Vakulchuk og forsker 1 Indra Øverland (NUPI) undersøkt hvor raskt høyere utdanning på verdensbasis skifter fokus fra fossil energi til fornybar energi. Funnene er oppsummert i artikkelen The failure to decarbonize the global energy education system: Carbon lock-in and stranded skill sets, som nettopp ble publisert i tidsskriftet Energy Research & Social Science.

Artikkelen, som er åpent tilgjengelig, er basert på en gjennomgang av 18 400 universiteter, hvorav 6142 universiteter i 196 land tilbyr energispesifikke utdanninger. Studien sammenligner forekomsten av utdanningsprogram rettet mot fossil og fornybar energi.

I 2019 hadde 546 universiteter fakulteter og/eller studieprogrammer dedikert til fossil energi, mens bare 247 universiteter hadde fakulteter og/eller studieprogrammer i fornybar energi. Så mange som 68 prosent av verdens energirelaterte utdanninger var rettet mot fossil energi, og kun 32 prosent fokuserte på fornybar energi.

– Disse funnene er alarmerende. De viser at omstillingen til fornybar energi globalt ikke gjenspeiles i endringer i høyere utdanning. Universiteter fortsetter å prioritere kull- og petroleumsstudier, og utdanning i fornybar energi er fortsatt sterkt underfinansiert, sier Roman Vakulchuk, som er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for klima og energi på NUPI.

Fortsetter det i dette tempoet, vil energirelaterte utdanninger først være 100 prosent dedikert til fornybar energi i år 2107, ifølge artikkelen. Ettersom en karriere varer rundt 30 til 40 år, oppstår det en risiko for langsiktig karbon «lock-in» og utdatert kompetanse gjennom (feil)utdanning.

Resultatene indikerer også at utviklingsland henger etter industriland på dette området, til tross for at de har et større behov for fagpersoner innen fornybar energi.

logo
Bjørn Laberg