Aktuelt

Det lave salget av trelast vedvarer i november

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Akkumulert salg totalt av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og hvit trelast faller nasjonalt med 1,09 % pr. november målt i volum sammenlignet med 2022, viser statistikk fra Treindustrien. Sammenlignet med 2019 som et normalår før pandemien, faller akkumulert salg totalt med hele 14,42 %.

For impregnert trelast øker det akkumulerte salget pr. november med 9,14 % målt i volum sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksporten av trelast økte pr. november med 10,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Eksport av sagtømmer som råvare faller derimot med 7,8 % sammenlignet med november i fjor, ifølge SSB.

Ifølge SSB faller igangsettingstillatelser for boliger med 23,8 % pr. november 2022.

  • Det store fallet i salg av nye boliger slår beina under grønn industriutvikling ved at arbeidsplasser nå går tapt. Særlig industrielt trebyggeri rammes hardt fordi ordrebøkene nå går tomme, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.
  • Eksporten av trelast øker, men det er ikke nok til å kompensere for utfordringene i hjemmemarkedet.
  • Vi har langt lavere lagerbeholdning enn normalt for ferdigvarer på denne tiden av året, særlig gjelder dette for impregnert trevirke. I tillegg er lagrene av råvarer som tømmer veldig lave i bedriftene i treindustrien, sier Finstad.

Kontakt oss gjerne:

Heidi Finstad
Administrerende direktør, Treindustrien
Tlf: 976 02 543
[email protected]

Sammenlignet med 2019 som et normalår før pandemien, faller akkumulert salg totalt med hele 14,42 %.

For impregnert trelast øker det akkumulerte salget pr. november med 9,14 % målt i volum sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksporten av trelast økte pr. november med 10,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Eksport av sagtømmer som råvare faller derimot med 7,8 % sammenlignet med november i fjor, ifølge SSB.

Ifølge SSB faller igangsettingstillatelser for boliger med 23,8 % pr. november 2022.

– Det store fallet i salg av nye boliger slår beina under grønn industriutvikling ved at arbeidsplasser nå går tapt. Særlig industrielt trebyggeri rammes hardt fordi ordrebøkene nå går tomme, sier administrerende direktør i Treindustrien Heidi Finstad.

– Eksporten av trelast øker, men det er ikke nok til å kompensere for utfordringene i hjemmemarkedet. Vi har langt lavere lagerbeholdning enn normalt for ferdigvarer på denne tiden av året, særlig gjelder dette for impregnert trevirke. I tillegg er lagrene av råvarer som tømmer veldig lave i bedriftene i treindustrien, sier Finstad.

logo
Bjørn Laberg