Nyheter

– Den nye virkeligheten kan bli kroken på døra for mange bransjer

Bildet: Daglig leder Glenn Westbryhn i Lillestrøm Dekk og Felg AS.

– Vi er bekymret over de nye myndighetsreglene som trådte i kraft 1. april i år, som setter en stopper for innleie av sesongarbeidere. Verken vi eller resten av dekkbransjen har råd til å ansette slike medarbeidere. Regelendringen vil føre til en overbelastning på fast ansatte og kan i verste fall bli kroken på døra for videre drift, sier en oppgitt daglig leder Glenn Westbryhn i Lillestrøm Dekk og Felg AS.

– I vår bransje er det umulig å ansette slike medarbeidere på permanent basis, sier Westbryhn. Han mener de nye reglene vil også få negative konsekvenser for bønder og byggefirmaer som til tider er avhengig av innleid arbeidskraft.

– At myndighetene setter foten ned for dette er uforståelig.

Vi blir tapere

Som følge av vedtaket vil Lillestrøm Dekk og Felg slite med å dekke kundenes behov med omlegging av vinter- og sommerdekk.

– I dag har vi en stab på seks faste medarbeidere. I høysesonger kan vi ikke lengre ta inn vikarer (12 uker om høst og vår) fordi regjeringen nå skal komme slik virksomhet til livs. Slik jeg tolker vedtaket vil de presse selskaper som oss til å ansette sesongarbeidere på fast basis. Det har vi ikke økonomi til, sier Westbryhn.

Ekstremt vanskelig

– For oss blir regjeringens regelendring ekstremt vanskelig. I lavsesong har vi nesten ingenting å gjøre, mens vi i april, mai, oktober og november har full trøkk. Skal vi følge de nye endringene til punkt og prikke, vil etter hvert flere virksomheter gå konkurs. Ingen har råd til å ansette 3-4 nye medarbeidere, som deler av året vil være uvirksomme, sier Westbryhn. Han oppfordrer myndighetene til å ta turen innom virksomheten på Lillestrøm.

– Da kan de med egne øyne se hvordan det er å drive en sesongbasert virksomhet. Det nytter ikke å la departementsansatte tre ubegripelige lover og regler over hodet på virksomheter, og som ikke fungerer i det praktiske liv. Det er ingen som vil investere penger i virksomheter som går en høyst usikker fremtid i møte. Arbeidsbelastninga blir skyhøy på alle gjenværende og kan i verste fall føre til økt sykefravær.

Negative konsekvenser

– Etter min mening er regjeringens regler korttenkte og er utformet av departementsfolk som ikke vet hvordan det er å jobbe i det praktiske liv. For hele dekkbransjen vil de nye reglene få negative konsekvenser, sier Westbryhn.

Han kan fortelle at dekkhotell er kommet for å bli og vil i sesonger kreve økt bemanning.

– Da er vi avhengig av vikarer og innleide sesongarbeidere for å takle hverdagsutfordringene, sier Westbryhn.

– Den nye virkeligheten kan for mange bransjer bli kroken på døra. Det er umulig å ansette 5-6 medarbeidere som kun hever lønn og som i lavsesong ikke kan utføre produktivt arbeid, sier han til slutt.

logo
Bjørn Laberg