Infrastruktur

Cautus Geo med nyutviklet system for overvåking av skred

Bildet: Tinnsjøveien og Lauvjuv (se bildet) sikres med Cautus Geos nyutviklede geofon og akselrometer-anlegg for automatisk overvåkning og varsling.

Tinnsjøveien og Lauvjuv i Telemark sikres med helt ny teknologi. Veien stenges automatisk om skred utløses. Det nyutviklede systemet for automatisk overvåkning og varsling av skred og steinsprang er basert på ulike sensorer som registrerer rystelser og vibrasjoner i bakken. Det er testet ut på Mannen sist vinter. Nå skal de første installasjonene i Norge etableres i Telemark.

– Vi har god erfaring med teknologiske løsninger for overvåkning og varsling av skred. I flere år har vi hatt slike systemer på Tinnsjøveien og Lauvjuv, sier rådgiver Vegard Stensrød i Vestfold og Telemark fylkeskommunes samferdselsavdeling.

Nå blir det enda sikrere. Det nyutviklede systemet som skal tas i bruk i vinter setter helt nye standarder for slike systemer.

Historisk

Lauvjuv er historisk. Der ble Norges første automatiske skredovervåkningsanlegg etablert i 1980. På Tinnsjøveien har teknologi sikret trafikantene siden midt på 1990-tallet.

– Begge anleggene får store oppgraderinger. Her snakker vi nyutviklet teknologi for overvåkning av snøskred og steinsprang, nye kameraløsninger og nye styringsenheter. Kontrakten er mye mer enn bare en videreføring av dagens anlegg. Det nye systemet vil gi tryggere varsling med mer informasjon og bedre dokumentasjon av små og store hendelser. Det gir bedre styring og bedre overvåkning. Det er også en fordel for planleggere og administrasjon, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Jevnlig skred

I Lauvjuv går det i gjennomsnitt et stort skred hvert femte år. Det siste gikk i 2016.

På Tinnsjøveien går det et større skred hvert 15. år. Sist gang i 2014.

Om store skred begraver veibanen på Tinnsjøveien og Lauvjuv, må bilistene ut på omkjøringsveier på både syv og ni mil. Konsekvensene er store, også om systemet stenger banen uten automatisk gjenåpning ved mindre skred som blir varslet uten at snømassene treffer selve veibanen.

Bildet: Lauvjuvet

Automatisk

Cautus Geos nyutviklede system kan settes opp for automatisk stengning og gjenåpning. Det avgjøres av oppdragsgiver. I Telemark har fylkeskommunen bestemt at gjenåpning gjøres av VTS.

– Når skred ikke ntreffer veibanen kan systemet gjenåpne automatisk, sier Krangnes.

Det nye varslingssystemet vil gi mer informasjon om skredhendelser, så som retning og størrelser.

– Det gjør systemet mer robust enn tidligere systemer, sier Krangnes.

Geofonsystemet:

  • Multursensorsystem
  • Hub
  • Kamera, også termisk kamera
  • Cautus Web
  • Automatisk stengning og åpning med lys og lyd
  • Kan brukes også på steinsprang
logo
Bjørn Laberg