Aktuelt

Bravida er kåret til årets inkluderingsbedrift

Gjennom tre år har Bravidas elektroavdelinger i Kristiansand samarbeidet med NAV om å ta inn voksenlærlinger, og i år tok de seieren som årets inkluderingsbedrift i region Kristiansand og Vennesla.

«Bedriften har ansatt flere kandidater til lønnet arbeid i løpet av 2023. De har tatt inn voksne lærlinger og lærekandidater, gitt de god opplæring og gode tilbakemeldinger som fører til jobbutvikling hos kandidatene. Ikke minst er de en inkluderende bedrift med fokus på mangfold».

Slik lød juryens begrunnelse for hvorfor det var Bravida som stakk av med prisen som årets inkluderingsbedrift. Fabelaktig Fredag Sørlandet sto for prisutdelingen, som ble holdt 8.mars under et arrangement for å hylle integreringsviljen hos bedrifter i regionen.  

Avdelingssjefene Agnar Klakegg og Espen Uppstad er svært fornøyd med anerkjennelsen de har fått for innsatsen.

– På våre avdelinger har vi jobbet mye med mangfold og inkludering. Det går på et tett samarbeid med NAV i forhold til integrering av personer som har kommet litt skjevt ut i arbeidslivet.

– Det kan være folk med minoritetsbakgrunn, sykdommer eller helt andre type utfordringer.

Selv om det krever en innsats å integrere nye lærlinger og lærekandidater i bedriften, mener Agnar at fordelene det gir gjør opp for det ekstra arbeidet.

– Det du får igjen er personer som er utrolig takknemlige og positive. Det er det som gir oss gnisten til å jobbe med det her, bedyrer avdelingssjefen.

Føler at Bravida er deres familie

Prosjektleder Jan Helge Dalene er en av de ansatte som har hovedansvar for lærlingene og praksiskandidater. Han forteller at veien til å bli årets integreringsbedrift startet med et behov for flere folk.

– Vi vet at det er mange som sliter med utenforskap, så vi ønsket å finne ut av hva vi som bedrift kan gjøre for å hjelpe dem. Jeg tok kontakt med NAV, som fortalte oss om en ordning hvor vi kunne få kandidater over en tre måneders periode. Det er kjempefint for både oss og dem å få teste ut om de passer inn i bedriften; sier han.

I tillegg involverte vi fylket, PPT, ungdomsvernet og opplæringskontoret. De lovet å stille opp og bidra, og vi har hatt jevnlig dialog med de i løpet av prosessen. Det har fungert veldig bra. 

Etter gode opplevelser med praksiskandidater, har de i dag ti ansatte som er rekruttert gjennom ordningen.

– Vi ønsker å hjelpe dem med å integrere seg i samfunnet og i Bravida. Flere har ikke et nettverk og føler at Bravida er deres familie. Vi kjører jevnlige kurs for nøkkelpersonell i kulturforståelse og ivaretakelse av mentalhelse for å tilrettelegge for de vi tar imot, sier Jan Helge.

Ikke så vanskelig som man skulle tro

Lars Christian Brevik jobber som elektromontør ved avdelingen. Han jobber tett på lærlingene og sørger for at de finner seg til rette på arbeidsplassen. Hans erfaring er at det ikke krever så mye ekstra arbeid å ta imot voksenlærlinger som mange kanskje tror.

– Det handler i hovedsak om å gjøre oppgavene tilgjengelige for dem. Det vil for eksempel si å gi ekstra opplæring og ta seg litt ekstra god tid når man forklarer nye ting.

– I tillegg handler det om å gjøre de små tingene for å skape et inkluderende miljø og ta hensyn til at folk har forskjellige bakgrunner og behov, forteller Lars Christian videre.

Gi dem sjansen

Noen kandidater fra NAV opplever å bli møtt med fordommer i arbeidslivet. For Lars Christian er det viktig å ta tak i slike holdninger og ikke forhåndsdømme.

– Det er viktig at man ikke er redd for å gi noen en sjanse, fordi alle kan møte på utfordringer i livet. Hvis man investerer i disse personene, er gevinsten stor. Både for dem og samfunnet. 

Han trekker frem tre ting som er spesielt viktig for å komme i gang og skape inkludering.

– Forståelse, evnen til å tilrettelegge og det å virkelig brenne for inkludering. 

Til slutt kommer avdelingen med en klar oppfordring til andre som vurderer lignende tiltak:

Vi i Bravida avdeling Kristiansand tenker det kan være en stafett hos andre avdelinger: Vær mer aktive i forhold til integrering i samfunnet. Vi anbefaler absolutt denne måten å rekruttere på.

logo
Bjørn Laberg