Hovedside

BNL-direktøren frykter forsinkelser i byggeprosjekter

Bildet: Rundt en tredel av BNL-bedriftene opplever lavere etterspørsel og kansellering av ordre. Det bekymrer BNL-direktør Jon Sandnes. (Foto: BNL)

– De svært strenge smittevernsrestriksjoner over lang tid har påvirket byggenæringen. Det er ikke uventet, men bekymringsfullt – at mange bedrifter melder om forsinkelser.

Av Odd Borgestrand

Det sier administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes.
– Selv om byggenæringen har klart å holde hjulene i gang, ser det krevende ut for mange bedrifter. Selv om regjeringen har varslet en trinnvis gjenåpning av samfunnet, er det fortsatt mange restriksjoner som påvirker næringen, skriver Sandnes på foreningens egne nettsider.

Stengte grenser

Siden grensene har vært stengt har dette både fått konsekvenser for arbeidsreisende og for vareflyten, slår Sandnes fast.
Han mener det er flere som også har hatt utfordringer knyttet til stengte butikker og varehus, selv om proffdelen i all hovedsak har vært åpen. I NHOs medlemsundersøkelse, som ble publisert forrige uke var det totalt 426 BNL-bedrifter som svarte på undersøkelsen.
Det er litt færre som svarer at de opplever lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre, men over halvparten av bedriftene svarer at de forventer forsinkelser eller kanselleringer fra leverandører på grunn av korona, sier Sandnes.

NHOs medlemsundersøkelse avdekker at det er store bransjeforskjeller når det gjelder hvordan bedriftene opplever markedssituasjonen.

Sprikende tall

I tallene for hele BNL svarer 4 av 10 bedrifter at markedssituasjonen er god, men tallene spriker. Blant entreprenørene svarer bare 29 prosent at den er god, og heler72 prosent av bedriftene tilhørende Treindustrien svarer det samme. Undersøkelsen avdekker imidlertid  at flere bedrifter har problemer med tilgang og leveranser av råstoff og byggevarer.
– Vi har fått flere meldinger direkte fra bedriftene om at dette er en utfordring. Derfor valgte vi å undersøke dette i denne runden. Hele 38 prosent svarer at dette er et problem. Dette kan føre til forsinkelser, sier Sandnes videre.

Utfordringer med råstoff

Som Byggfakta tidligere har omtalt, er det en rekke bransjer som sliter med sterk prisøkning på råstoff og tilgang til byggevarer. Nå er det stor etterspørsel, både nasjonalt og internasjonalt. Valutakurs og mindre flyt av varer på grunn av koronaen kan være noe av forklaringen, mener Sandnes.

Akseptabel ordresituasjon

Blant medlemsmassen i BNL svarer 40 prosent at ordresituasjonen er tilnærmet den samme som før pandemien. Likevel er det enkelte bransjer som opplever større utfordringer. Pandemien har også rammet landet ulikt så det kan være store regionale forskjeller som gjør bildet mer sammensatt, understreker Sandnes videre..
BNL har gjennom hele perioden i denne pandemien vært svært opptatt av at kommunale- og fylkeskommunale prosjekter ikke blir salderingsposter, når mye ledelseskapasitet i kommunene må gå med til å håndtere smittevern og testing

– I denne undersøkelsen svarer faktisk 38 prosent at de opplever at byggeprosjekter går som normalt. Det er få som opplever kansellering av prosjekter på grunn av pandemien. Samtidig svarer 22 prosent av bedriftene at de har opplevd forsinkelser eller kanselleringer på grunn av pandemien. Det mener Sandnes er urovekkende. 
-Kommuner og fylkeskommuner er viktige bestillere til vår næring fordi vi er landets største distriktsnæring, sier Sandnes.
 
Hovedfunn i NHOs medlemsundersøkelse nr 18 13. april 2021

426 BNL-bedrifter har deltatt i undersøkelsen:

-Rundt en tredel av bedriftene opplever lavere etterspørsel og kansellering av ordre

-Fortsatt mange bedrifter som forventer ulike former for forsinkelser og kanselleringer fra leverandører på grunn av korona (56 prosent)

-9 prosent har sagt opp (stabilt tall de siste mnd)

-4 av 10 opplever markedssituasjonen som god – men STORE bransjeforskjeller
Størst utfordring med innreiserestriksjonene er at det fører til forsinkelser (23 prosent)

-38 prosent har problemer med tilgang og leveranser av råstoff / byggevarer – her er det naturlig nok også store bransjeforskjeller

-78 prosent har opplevd en unormal prisoppgang på råstoff / byggevarer

-44 prosent opplever ordrereserven som den samme som den var før pandemien

-38 prosent svarer at de opplever at kommunale/fylkeskommunale byggeprosjekter går som normalt