Byggeprosjekter

Backe Stor-Oslo vinner kontrakt på total rehabilitering av Lilleborg skole

Illustrasjon: FuthArk Arkiteter AS

AKTUELLE PROSJEKTER: Backe Stor-Oslo har inngått avtale med Oslobygg om en total rehabilitering av Lilleborg skole. Skolen, som har historie tilbake fra 1898, skal utbedres og oppdateres til moderne standard og til stor glede for skolens elever og lærere.

– Lilleborg skole er en flott, klassisk byskole, og for oss er det en verdi i seg selv å sikre at skolen skal få være til glede for elever og lærere i mange nye år. Når vi er ferdig har skolen fått nye vinduer, total innvendig rehabilitering, komplett nytt teknisk anlegg og forurenset masse i skolegården er fjernet og nytt utemiljø, forteller Arne Landmark, daglig leder i Backe Stor-Oslo.

Utbedring av teknisk anlegg innebærer å etablere 17 energibrønner og skifte ut alt av ventilasjon i skolebygget. Utover utskifting av vinduer og teknisk anlegg, skal den gamle rektorboligen refundamenteres. Et anneks skal forsterkes og en trafostasjon skal få ny plassering.

Samme fasade, men ny skole innvendig

Lilleborg skole består av totalt av 5 bygg, med et samlet areal på cirka 8 600 BTA m2. 4 av bygningene er bygget mellom 1898 og 1917 og disse er gul-listet av Oslo kommune. Et gymbygg ble satt opp i 1985. I oppussingen av skolen vil alle innvendige lette konstruksjoner fjernes, slik at kun fasade og bærevegger står. Deretter skal en ny og moderne skole etableres innenfor den ærverdige og gamle fasaden. For Oslobygg og Oslo kommune er det en klar målsetting at det ferdige prosjektet skal bli et flott nærmiljøsenter og samlingspunkt for barn og unge.

Illustrasjon: FuthArk Arkiteter AS

– De flotte skolebyggene som utgjør Lilleborg skole bidrar til å skape identitet og historie til nærmiljøet, og derfor viktig å bevare. Men innenfor fasadene skal vi lage en topp moderne skole tilpasset dagens og fremtidens krav og standarder. Skolen skal også være lett tilgjengelig for beboere i nærmiljøet utenom skoletiden, slik at lokalene kan bli et flott nærmiljøsenter, forteller prosjektleder for Oslobygg Christan Prinsdal Einerkjær.

Mål om gjenbruk og ombruk

I tillegg til å bevare bygningene er det en klar målsetting i prosjektet å sikre gjenbruk av mest mulig inventar og møbler. En sterk pådriver til dette er Utdanningsetaten i Oslo kommune.

– Det er viktig for oss å gjenbruke mest mulig inventar, enten på denne skolen eller på andre skoler eller hos andre aktører i Oslo kommune. Mye av det som finnes er av god kvalitet og kan pusses opp eller re-designes for å få nytt liv. Ombruk er ikke nødvendigvis rimeligere enn å kjøpe nytt, men det er miljømessig langt bedre og vi tror det gir en tilleggsverdi for bygget og brukerne, forteller prosjektansvarlig for løst inventar i Utdanningsetaten Helene Damsgaard.

Krav om utslippsfritt både utenfor og innenfor byggegjerdet

Oslo kommune har som mål at bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal være utslippsfri i 2030. Fra 2025 skal bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Lilleborg skole skal leveres i tråd med denne målsettingen, og det gjelder transport av masser til å fra byggeplass og maskiner som benyttes på byggeplassen.

– Vi synes det er flott å bli utfordret på å levere et utslippsfritt byggeprosjekt, både innenfor og utenfor byggegjerdet. Det er selvsagt noe mer utfordrende for oss og alle som skal levere til byggeplassen, og det krever litt ekstra forberedelse med hensyn til strømforsyning. Men vi har god kontroll på dette. Vi opplever også at våre UE-er synes dette er en positiv utfordring, forteller prosjektleder Bjørn Vesteng i Backe Stor-Oslo

Arbeidet med prosjektering starter opp umiddelbart, og byggestart er satt til august. Ferdigstillelse er oktober 2026. Kontraktssum er 368 MNOK (eks mva).

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle bygge- og anleggsprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg