Aktuelt

Åpner for igjen å godkjenne platebruer i tre

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien er fornøyd med at myndighetene ut fra faglige vurderinger nå har åpnet for godkjenning av tverrspente platebruer i tre igjen. Foto Ingar Sørensen

Statens Vegvesen åpner igjen for godkjenning av tverrspente platebruer i limtre, etter midlertidig stopp i godkjenning av alle trebruer i februar. Dette som følge av kollapsen av fagverksbrua Tretten Bru, og påfølgende arbeid. I et informasjonsskriv fra Statens Vegvesen som nå er sendt til alle fylkeskommuner fremgår det at tverrspente platebruer nå kan godkjennes på linje med andre bruer.

– Det finnes mange typer trebruer med ulike konstruksjonsmetoder. I en rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) om vurdering av platebruer er konklusjonen at platebruer i tre er et godt og sikkert brualternativ, og videre at platebruer i tre har generelt stor robusthet, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

– Treindustrien er fornøyd med at myndighetene ut fra faglige vurderinger nå har åpnet for godkjenning av tverrspente platebruer i tre igjen slik at planlagte og fremtidige prosjekter kan gjennomføres, sier Finstad.

– Forventningene er nå at Statens Vegvesen, fylkeskommuner og kommuner medvirker til at det fortsettes å bygge bruer tre, avslutter Finstad.

logo
Bjørn Laberg