Aktuelt

AI-verktøy skal blåse nytt liv i eksisterende bygg

Bildet: Å benytte AI for å finne uutnyttede potensial i eksisterende bygninger er en gamechanger! Foto: LINK Arkitektur.

Et innovativt verktøy skal forenkle storskala ombruk av byggematerialer og dermed gjøre det enklere å transformere bygninger. Ved hjelp av AI blir det mulig å skanne bygningselementer på en enkel og rimelig måte for å identifisere byggets ombrukspotensial.

Mange tomme næringslokaler og kommunale bygg

Forskningsprosjektet ledes av LINK Arkitektur i samarbeid med Arkitekthøyskolen i Aarhus og støttes av Multiconsult og det danske Innovationsfonden, som investerer i innovative teknologier for fremtidens løsninger. Det står mange tomme næringslokaler og kommunale bygg rundt om i landet. Disse har et enormt potensial for ombruk, og med skanning kan man på en enkel måte definere og kategorisere bygningselementer som kan brukes om igjen.

Dette er kjernen i LINK Arkitekturs forskningsprosjekt som ledes av doktorand Povl Filip Sonne Frederiksen. Prosjektet startet i 2021 med arbeidstittelen «Fremme ombruk av funksjonelt tomme bygninger». Prosjektet har som mål å minimere risiko og øke effektiviteten i ombruksprosessen ved å gi bedre innsikt tidlig i prosjektfasen.

Anvendbare 3-modeller

En av hovedutfordringene i dag er å oversette rå kartleggingsdata til anvendbare 3D-modeller som fagfolk kan jobbe med. I forskningsprosjektet søkes derfor å utvikle et verktøy som kan transformere disse dataene til anvendbare formater, som vil gi mer effektive og nøyaktige analyser av prosjekter.

Den første delen av forskningsprosjektet fokuserer på å utvikle en prototype, som skal testes av ulike brukere for å samle tilbakemeldinger og forbedre verktøyet. Når forskningsprosjektet er ferdig, om ca ett år, skal verktøyet være klart til bruk i praksis. Det er planer for fremtidige funksjoner som klassifisering av materialer og dataeksport i formater som er kompatible med BIM og CAD-program som brukes av arkitekter, ingeniører og konstruksjonsfagfolk.

Verktøyet skal kunne brukes av kommuner og eiendomsutviklere i alle typer bygg for å få oversikt over ombrukspotensialet og beregning av CO2-besparelser.

Illustrasjon: Verktøyet gjenkjenner overordnet bygningsgeometri og kan lage en enkel modell av bygningen. Foto: LINK Arkitektur

Tverrfaglig samarbeid

Forskningsprosjektet involverer flere sentrale aktører i byggebransjen; Multiconsult, Alexandra Instituttet, Digital Lead, Upcycling Forum og Tvinn Solution. Denne tverrfaglige tilnærmingen sikrer at verktøyet utvikles med innsikt fra ulike fagfelt og med fokus på brukervennlighet og funksjonalitet.

Verktøyet forventes å være et verdifullt bidrag til byggenæringen som vil øke effektivitet og presisjon i prosjekter og dermed fremme bærekraftig utvikling.

– Å benytte AI for å finne uutnyttede potensial i eksisterende bygninger er en gamechanger! En rask analyse viser brukbarheten i bygget. Det gir et riktig grunnlag til å ta en avgjørelse på, som innebærer å redusere Co2-avtrykket. Tenk hvilken mulighet det gir for å blåse nytt liv i eksisterende bygg. Dette er et viktig skritt mot å gjøre byggebransjen mer bærekraftig og effektiv. Vi er stolte over å være en del av dette prosjektet, og ser frem til å se resultatene av forskningen, sier Grethe Haugland, administrerende direktør i LINK Arkitektur.

Fra Smartphone til stabil 3D-modell

Et enkelt brukergrensesnitt er sentral i utviklingen av det nye verktøyet. Slik fungerer det:

  1. Bygningen skannes med en mobiltelefon eller iPad. En video genereres.
  2. Programmet lager en punktsky, som gir koordinatorer på hvert målepunkt, som man kan se i en 3D-modell. Informasjonen trekkes ut av en video med dybdeinformasjon.
  3. Modellen renses for støy (feil) og overflødige data.
  4. AI benyttes for å gjenkjenne elementer og objekter. En bildegjenkjennelsesmodell definerer dører, vinduer, bygningselementer og overfører dataene til punktskyen, slik at man kan forstå hva de ulike punktene er.
  5. Verktøyet gjenkjenner overordnet bygningsgeometri og kan lage en enkel modell av bygningen.
  6. Modellen er målfast og klar. Analyser kan kjøres i modellen og man kan se om en utdatert bygning kan gjøres om til f.eks. boliger.
logo
Bjørn Laberg