Aktuelt

Å Energi inn i nytt hovedkontor

Bildet: Det planlagte nye hovedkontoret til Å Energi. Illustrasjon: Ark-Net / K14

Å Energi har inngått avtale om nytt hovedkontor i Kristiansand sentrum. Det nye hovedkontoret skal stå ferdig i 2025.

– Dette vil gi oss en sentral plassering i Kristiansand sentrum. I og med at vi kommer inn på et tidlig tidspunkt får vi også være delaktig i utformingen av lokalene. Det gir mulighet til å tilrettelegge for en mer fremtidsrettet arbeidshverdag for våre ansatte, sier Pernille Gulowsen, konserndirektør Drift og bærekraft i Å Energi.

Å Energi har signert en langsiktig leieavtale med K14, som nå starter byggingen umiddelbart. Det nye hovedkontoret vil erstatte dagens kontorlokaler på Kjøita, rett utenfor bykjernen i Kristiansand. Her har konsernet holdt til siden 2010, og per i dag er det rundt 400 ansatte som har arbeidsplassen sin her.

– Vi har hatt en grundig prosess og vurdert flere alternativer der K14 til slutt hadde den beste løsningen for oss, sier Gulowsen.

Et senter for en fornybar fremtid

Konsernet har sikret seg rundt 7 000 kvadratmeter, og blir den største leietakeren i bygget.

– Vi ønsker å spille en tydelig rolle i overgangen til en fornybar verden. Kontorkonseptet er basert på innovasjon og samhandling, som passer oss bra. I tillegg til en mer bærekraftig profil både når det gjelder byggets kvaliteter og byggematerialer samt nærhet til kollektivtransport, blir vi mer synlig i bybildet og mer tilgjengelig, sier Gulowsen.

Ambisjonen til K14 er å bygge en næringslivshub som legger til rette for samarbeid og innovasjon i regionen.

– Vi ser frem til å ønske både kunder, egne ansatte, samarbeidspartnere og besøkende velkommen til våre nye kontorer i 2025, sier Gulowsen.

Om K14/Å-bygget:

Kvartal 14 i Kristiansand sentrum, som profileres under forkortelsen K14, er et prosjekt bestående av 13 000 kvm kontorer i andre til femte etasje, 4 000 kvm forretninger på gateplan og to etasjer med parkering midt i Kristiansand sentrum.

Bygget eies av Daland Eiendom, BRG Utvikling og J.B. Ugland Eiendom.

Om Å Energi:

I desember ble fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi gjennomført. Det nye konsernet, Å Energi, er Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden fra produksjon til forbruker.

Vannkraft er fundamentet i virksomheten, som omfatter en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk. I tillegg har konsernet Norges nest største nettselskap, med over 30 000 kilometer strømlinjer som distribuerer kraft til ca. 310 000 nettkunder i Buskerud og på Agder.

Selskapet vil forvalte og handle med mer enn 30 TWh kraft i Norden, bli Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og ha over 200 000 strømkunder i privatmarkedet.