Nyheter

– Det ligger stor ingeniørkunst bak brua

Vatnahalsen bru. Foto: Karl Morten Undal/Bane NOR

Med nye Vatnahalsen bru langs Rallarvegen gjør Bane NOR, Mesta og Moelven Limtre noe som aldri før har blitt gjort i Nord-Europa.

Foto: Karl Morten Undal/Bane NOR

– Dette er den første brua vi har lagd som er dobbeltkrummet. Det vil si at den er bøyd vertikalt samtidig som den svinger horisontalt. Det er veldig spesielt. Jeg kjenner ikke til at noe lignende er blitt produsert i limtre i Nord-Europa tidligere, sier Åge Holmestad, prosjektutvikler og seniorrådgiver hos Moelven Limtre.

Han forteller at det vanlige er at bruene er bøyd vertikalt.

– På grunn av omgivelsene og terrenget, måtte brua også svinge horisontalt etter å ha krysset Flåmsbanen. Dette prosjektet er et godt eksempel på hva slags fleksibilitet og muligheter som ligger i limtre som materiale. Det har likevel vært utfordrende å få til og det ligger stor ingeniørkunst bak brua, sier Holmestad.

Spiller på lag med naturen

Byggeleder Håkon Berge i Bane NOR er storfornøyd med gangbrua som går over Flåmsbanen ved Vatnahalsen holdeplass langs Rallarvegen.

– Brua ligger fint i terrenget og spiller på lag med den urørte naturen rundt. Det var viktig for oss da vi skulle velge materialer. Limtre framstod også som den beste løsningen både med tanke på kostnader, gjennomførbarhet, funksjon og klimaavtrykk, sier han.

Foto: Karl Morten Undal/Bane NOR

Det er ikke bilvei frem til brua, så alle materialene ble fraktet med spesialvogner på Flåmsbanen på nattestid.

– Siden limtre er et lett materiale ble materialtransporten rimeligere enn den hadde vært med andre materialer, sier Berge.

Moelven Limtre stod selv for monteringen av platebrua og prosjektsjef Tore Olsen Hagelund forteller at det krevde logistikkplanlegging på høyt nivå.

– Det var en kompleks, men samtidig smidig prosess takket være det gode samarbeidet med byggherre Bane NOR og hovedentreprenør Mesta. Vi monterte brua del for del, uten lange opphold eller skader, sier han.

Internasjonal oppmerksomhet

Selv om Vatnahalsen bru først ble åpnet i oktober, har den allerede rukket å tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet blant verdens fremste treingeniører. Da World Conference on Timber Engineering (WCTE) ble arrangert i Norge i juni, besøkte deltakerne fabrikken til Moelven Limtre, der de blant annet fikk se den spesielle brua.

– Det var stor interesse for den. Deltakerne var både begeistra og imponerte, og mange ville ha selfier med brua, humrer Olsen Hagelund.

Da World Conference on Timber Engineering (WCTE) ble arrangert i Norge i juni, besøkte deltakerne fabrikken til Moelven Limtre, der de blant annet fikk se den spesielle brua. Foto: Moelven
logo
Bjørn Laberg