Infrastruktur

Gjennomslag i Forbordsfjelltunnelen

Bildet: Den siste salven ble skutt av ordførerne Eli Arnstad i Stjørdal kommune og Anita Sand i Levanger kommune. Her sammen med Hæhre entreprenør sin bergsprenger.

Veiprosjektet E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag har nådd en viktig milepæl. Prosjektets lengste tunnel, gjennom Forbordsfjellet, har hatt gjennomslag. Den siste salven ble skutt av ordførerne Eli Arnstad i Stjørdal kommune og Anita Sand i Levanger kommune.

lengste i Nye Veiers veiportefølje

Nye Veier er byggherre for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag. Totalentreprenør for prosjektet er Hæhre Entreprenør AS. Det er totalt fem tunneler i prosjektet, hvorav Forbordsfjelltunnelen med sine 6100 meter blir den lengste.

Tunnelen er hittil den lengste i Nye Veiers veiportefølje. Den tar også over førsteplassen etter Hitratunnelen som med sine 5645 meter var Trøndelags lengste veitunnel. Første salve i Forbordsfjellet ble skutt 22. februar 2022. Siden den gang har det blitt drevet tunnel fra begge sider av fjellet. Halvannet år senere møttes tunnelløpene på midten med en siste salve. Ordførere i Stjørdal og Levanger kommuner fikk æren av å trykke på knappen.

Tidlig involvering

– Trygg og sikker vei er sentralt for lokalsamfunnet her oppe. Dessuten vil hele landet tjene på at vi oppgraderer E6 fra tofelts til firefelts motorvei, sa Arnstad i sin tale.

Veiprosjektet er planlagt åpnet i 2027. Arbeidet har foreløpig gått som planlagt, og samarbeidet mellom Nye Veier og Hæhre har vært godt.

– Nye Veier er godt fornøyde med Hæhres leveranse så langt. Vi involverte dem tidlig i prosjektets samhandlingsfase, og ser nå at en solid plan har gitt resultater. Raskere tunneldrift, reduserte kostnader og ikke minst; ingen alvorlige personskader, er det som gleder oss mest knyttet til arbeidet med Forbordsfjelltunnelen, sier prosjektsjef i Nye Veier, Lars Erik Moe.

Bildet: Å temme bergtrollet er en kjærkommen tradisjon for drivelaget. Kristian Rønningen, anleggsleder i Hæhre entreprenør, bruker edle dråper og velvalgte ord for å temme trollet.
ti Nidarosdomer

Arbeidet i Forbordsfjelltunnelen har så langt tatt 193 000 timer. Det er sprengt 1 million kubikkmeter stein, som tilsvarer 125 000 lass på lastebil eller ca. ti Nidarosdomer. For Hæhre markerer gjennomslaget i Forbordsfjellet også en viktig milepæl.

– Det er den lengste toløpstunnelen vi har bygget i Hæhres historie. Det gleder oss at vi får ta del i utviklingen av fremtidens infrastruktur. Prosjektet har gitt muligheter for lokale underentreprenører og lærlinger, som får verdifull erfaring de kan ta med seg videre, sier prosjektleder i Hæhre, Reidar Løvhaugen. 

logo
Bjørn Laberg