Betong

Ny veiledning belyser CO2-absorpsjon i rå betong

Illustrasjonsbilde: Getty Images

DANMARK: CO2-absorpsjon fra rå betong er en oversett effekt som bransjeorganisasjonen Dansk Beton gjerne vil bringe frem i lyset.

til hjelp for arkitekter og rådgivere

Betong som brukes i konstruksjon, uten å være pakket inn i for eksempel gipsplater eller maling, kan absorbere noe av den CO2 som slippes ut under produksjon av sement. Dette ifølge en ny veileder om CO2, som Dansk Beton og Teknologisk Institutt står bak, melder dagensbyggeri.dk

– CO2-opptaket redder ikke klimaet og skjer relativt sakte. Men alle tiltak må brukes om vi som samfunn skal lykkes med å stoppe klimaendringene. Målet med veilederen er å hjelpe arkitekter og rådgivere til å gi betongen de beste mulighetene til å absorbere CO2 ved å vurdere mekanismen i utformingen av betongbyggene. Det sier Dorthe Mathiesen, leder i Dansk Beton.

Se veiledningen for optimalisering av betongens CO2-opptak her .

BIG velger denne tilnærmingen

Herdet betong omdanner CO2 i luften til ufarlig kalkstein når den kommer i kontakt med atmosfærisk luft. Ved å følge den nye veiledningen kan arkitekter og konsulenter fremme denne fysiske mekanismen så mye som mulig. Dette for å sikre at alle betongoverflater utsettes for atmosfærisk luft og ikke pakkes inn bak puss og maling.

Denne tilnærmingen er valgt i arkitektfirmaet BIGs nye hovedkontor i Nordhavn, hvor både innvendige og utvendige betongoverflater er fritt eksponert. Ved å bruke akkurat den metoden har det nye bygget optimale forhold for å absorbere noe av CO2 som slippes ut under produksjonen av sement.

CO2-opptak bør tas i betraktning i driftsfasen

Akkurat nå forbereder den danske byggebransjen innskjerping av klimakravene som trer i kraft fra 1. januar 2025. I de diskusjonene som pågår nå diskuterer bransjen om fase B1 skal inkluderes i klimaberegningene av bygningers fotavtrykk. Det er B1-fasen i en LCA-beregning som tar hensyn til bl.a. betongens CO2-opptak. Ved å inkludere denne fasen vil det bli mer fokus på å fremme denne mekanismen.

– I Dansk Beton anbefaler vi at B1 tas med i LCA-beregninger på bygg fra 2025. Bidraget fra betong fremgår allerede av betongindustriens EPDer, og vi er klare til å levere de dataene. Beregningene er gjort etter en felles europeisk standard, og den nye veilederen ‘CO2-absorpsjon i betong’ er et godt utgangspunkt for å forstå mulighetene som ligger skjult i fase B1, sier Dorthe Mathiesen.

LCA (Life Cycle Assessment) eller «livsløpsvurdering» er en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet til et produkt/produktsystem

KILDE: Dagens Byggeri

logo
Bjørn Laberg