Byggeprosjekter

Mad arkitekter transformerer Hanco-bygget

Byggets to toppetasjer skal bygges om til moderne kontorlokaler som tilfredsstiller morgendagens krav og ønsker, med 360 gradersutsikt og ny planløsning. Illustrasjon: Mad arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: Hanco er et av Fredrikstads mest kjente bygg, og et landemerke på byens tak. Her jobber Mad arkitekter, sammen med oppdragsgiver Sørlie Næringseiendom, med et større transformasjonsprosjekt, hvor hele bygget skal få seg et løft. Da deler av bygget er utleid, skjer transformasjonen trinnvis.

toner i jordfarger og mot olivengrønn

Siden bygget er satt sammen av flere byggetrinn fra ulike epoker, har Mad Arkitekter, som aller første delprosjekt, startet med en utvendig tydeliggjøring og opprydding i byggets mange innganger. På vestsiden av Hanco, som ligger mange etasjer høyere enn hovedinngangen mot øst, har flere mindre bygningskropper i ulike farger blitt pusset for å tydeliggjøre og forenkle kommunikasjonen for husets mange leietakere og besøkende. Fargene har arkitektene funnet i den eksisterende teglen. Det er toner i jordfarger og mot olivengrønn som er benyttet. Dette er de samme fargene som videreføres i interiøret. Som en del av den omfattende jobben med inngangene, er foajeen selve kronen på verket.Foto: Mad arkitekter

tilslag av restmaterialer fra byggeplassen

Foajeen i førsteetasje stod ferdig i mai 2023. For å få et fleksibelt lokale med ekstra god takhøyde og rikelig med lysinnslipp, er etasjeskillene mellom første og andre etasje fjernet over foajeen og det fremtidige auditoriet. Resten av andreetasjen benyttes i hovedsak som lager. Det er etablert en ekstra heis for å tåle utvidet bruk av bygget, samt et universelt utformet toalett og et minikjøkken i førsteetasje. For å muliggjøre sykling og trening til og fra jobb, settes det også inn garderober med dusj. Dette vil bidra til at bygget kan oppnå Breeam In-Use Outstanding-sertifisering. Der det har vært mulig, er de gamle gulvene blitt bevart. De nystøpte gulvene i foajeen er laget med tilslag av restmaterialer fra byggeplassen, og viser spor av blant annet glass, tegl, gamle toaletter og terracottafliser.

Riv og røsk, får eget verksted

Den utvendige glassheisen fra byggets førsteetasje og opptil de gamle banklokalene i toppetasjen fjernes, og tilbygget fra 80-tallet vil få en oppgradert fasade som forsterker det gamle hovedbyggets form. Der tilbygget har skråtak i dag, blir det etablert en takterrasse. Her kan gjestene i Café Hanco, som driftes av elever med praktisk undervisning ved Glemmen videregåendeskole, nyte lunsjen i friluft. Den andre ungdomsbedriften ved eiendommen, Riv og røsk, får eget verksted i en tidligere kjøresluse som tilhørte bankens pengetransport.

‍Byggets to toppetasjer skal bygges om til moderne kontorlokaler som tilfredsstiller morgendagens krav og ønsker, med 360 gradersutsikt og ny planløsning. Nye vinduer med lav UV-verdi og bedre isolasjonsevne vil bidra til bedre lysforhold og mindre varmetap både i femte og sjette etasje,og taket etter isoleres.

langsiktige bærekraftstrategi

Selv om det legges opp til åpent landskap i disse etasjene, er det som et ledd i oppdragsgivers langsiktige bærekraftstrategi klargjort og bekostet infrastruktur i himlingen for mulige cellekontorer. På den måten må verken ventilasjonsanlegg eller elektronikk endres ved en eventuell overgang til dette. Det er avsatt plass til egne spisearealer i toppetasjene, men Hanco café kan også benyttes som personalrestaurant.

Foto: Mad arkitekter

Foto: Mad arkitekter

Foto: Mad arkitekter

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg