Norden

15.000 har signert opprop mot byggekrisen

Bildet: Johan Lindholm, formann i den svenske bygningsarbeiderforeningen, på en byggeplass på Kvarnholmen, Nacka. Foto: Byggnads

SVERIGE: Oppropet for å få regjeringen til å handle mot byggekrisen har nå nådd over 15.000 underskrifter, og flere fagforeninger har sluttet seg til. 6. februar skal det holdes en demonstrasjon på Sergels torg der boligminister Andreas Carlson (KD) deltar, melder byggvärlden.se

– Det er på tide at politikerne våkner nå. Det bør være nok røde varsellamper nå, sier Johan Lindholm, leder av Bygningsarbeiderförbundet i Sverige, Byggnads.

I slutten av november ble oppropet «Bygg bort krisen – bygg boliger i Stockholm» lansert. Siden starten har den spredt seg på byggeplasser rundt om i Sverige, og nå har over 15.000 mennesker signert.

– Det viser at det er stor bekymring der ute for hvor dette skal gå med tanke på oppsigelser og konkurser. Våre medlemmer er bekymret for arbeidsplasser. Ingen ønsker å havne i en situasjon der de ikke har jobb og ikke kan få endene til å møtes i slutten av måneden. Situasjonen er ikke bærekraftig. Med de tallene som foreligger nå, er det svært illevarslende hvis våre politikere ikke våkner nå, sier Johan Lindholm.

Flere rom er inkludert

Nylig ble også GS-fagforeningen, som organiserer ansatte i husfabrikker, med. Den svenske malerforeningen, Sveriges Elektrikerforening og Stockholms leieboerforening har også tidligere sluttet seg til klagen.

– Det er flott at alle i sektoren stiller seg bak dette. Det pleier å sies at en av oss setter tre i arbeid, så det er en stor del av Sveriges befolkning som rammes når boligproduksjonen går ned som nå.

6. februar avsluttes oppropet med en demonstrasjon på Sergels torg. Byggnads har blitt lovet at boligminister Andreas Carlson (KrF) skal delta.

– Forhåpentligvis har han noen positive nyheter å gi. Det er det vi etterlyser og håper at de mange underskriftene vil signalisere. Vi håper at han tar våre bekymringer på alvor og at han gjør noe med det, sier Johan Lindholm.

Politisk krangling

Byggnads ønsker en form for stimulans og overordnet ansvar fra staten.

– Det føles som om det har vært et prestisjetap i investeringsstøtten. Hvis det er mer politisk krangling om det, så tror jeg man kan være flink nok og faktisk komme opp med noe mer positivt, en slags jobbbonus eller byggebonus, noe som er fremtidsrettet og gir litt tro og håp til folk.

En annen stor risiko knyttet til lavkonjunktur og byggekrise er hjerneflukten som kan ramme bransjen.

– På 1990-tallet ble en hel bransje tappet da 20.000 unge bygningsarbeidere sluttet i bransjen og ikke kom tilbake. Hvis noe slikt skulle skje i dag, vil det få katastrofale konsekvenser for både næringen og samfunnet for øvrig. Dette bør tas på største alvor, da det har katastrofale konsekvenser for både næringen og samfunnet som helhet, sier Johan Lindholm.

Byggnads forslag for å snu byggekrisen:

• Gjeninnføre og utvikle investeringsstøtte.

• Supplere investeringsstøtten med gunstige byggelån mot lavere husleie.

• Innføre en nasjonal boligstrategi som pålegger kommunene å frigjøre byggeklare arealer i egnede områder.

• Gi økonomiske insentiver for kommunene til å bygge mer etter behovet, bøter til de som ikke bygger og bonuser til de som bygger etter fastsatte mål.

KILDE: Byggvärlden

logo
Bjørn Laberg