Anlegg

Ny avtale mellom The Coring Company og Teako Minerals

Bildet: Grunnlegger av The Coring Company, Frida Vonstad. Foto: TCC

The Coring Company og Teako Minerals inngår avtale om erverv av 4,9% av aksjene i hverandres selskaper.
Avtalen markerer et betydningsfullt skritt i det strategiske partnerskapet mellom de to selskapene. Avtalen styrker ytterligere selskapenes strategiske partnerskap for å fremme innovative teknologiske løsninger for gruve- og prospekteringsindustrien.

inngått FoU-avtale

Samarbeidet mellom TCC og Teako fokuserer på å skape langsiktig verdi for aksjonærene i begge selskaper ved å anvende TCCs avanserte plattform og hardware-løsninger, inn mot Teakos portefølje av prosjekter og andre relevante ressurser.

Antallet aksjer som skal utstedes, og verdien av aksjene, vil bli bestemt før avslutningsdatoen for den foreslåtte bytteavtalen, med hensyn til eventuelle Teako Aksjer som er utstedt som en del av selskapets nylig kunngjorte private plasseringsfinansiering (se pressemelding fra Teako, datert 6. juli 2023). Avslutningen av den foreslåtte transaksjonen forventes å finne sted i august 2023, og er underlagt visse vanlige avslutningsbetingelser, samt godkjennelse fra Canadian Securities Exchange.

Samtidig med partnerskapet har Teako og TCC inngått en FoU-avtale (Forskning og Utvikling) som har som mål å utvikle SCS plattformen mot gruve og prospekteringsindustrien. FoU-avtalen (Se pressemelding fra Teako, datert 19. april 2023. Teako vil her bl.a. bidra med sine geologer og gruveutforskningssteder for å lette den videre utviklingen, testingen og forbedringen av SCS Mining/Exploration produkt.

viktig steg for The Coring Company

Dette samarbeidet representerer et betydelig skritt mot å fremme innovative teknologiske løsninger i gruveindustrien, og selskapene ser frem til de potensielle fordelene denne FoU-avtalen kan bringe.

Som et strategisk trekk for å ytterligere styrke partnerskapet vil Sven Gollan, CEO i Teako Minerals, og Frida Vonstad, CEO i The Coring Company, påta seg rollene som spesielle rådgivere i hverandres organisasjoner. Å bli med i partnerbedriftenes team, i tillegg til de allerede etablerte arbeidsgruppene, betyr at selskapene vil bistå hverandre med;

• Mer effektiv kommunikasjon gjennom ulike kanaler.

• Fremme utviklingen av partnerbedriftene mer direkte.

• Bygge nettverk med andre teknologiselskaper samt politiske og regulatoriske organer.

• Utvide medieeksponering gjennom tilgang til og kommunikasjon med investorer.

• Strategisk planlegging for felles skritt mot suksess.

– Jeg er svært fornøyd med å kunne annonsere vår SWAP avtale med Teako Minerals. Det helhetlige samarbeidet med Teako er et viktig steg for The Coring Company i vår kommersialisering mot det internasjonale gruvemarkedet. Våre forskning-, salgs- og investeringsavtaler knytter våre voksende bedrifter sammen mot den spennende fremtiden bransjen går i møte. Vår felles interesse for å komme med nye løsninger til den tradisjonelle gruvebransjen, noe som er kritisk for det grønne skiftet, vil muliggjøre internasjonale løft med spennende løsninger innen teknologi og AI, sier Frida Vonstad, CEO i The Coring Company, i en pressemelding.

– Egenkapitalbytteavtalen med The Coring Company står som et bevis på vårt sterke partnerskap og det lovende potensialet for fremtidig inntekt. På vegne av Teako ønsker jeg å uttrykke min spenning over at Frida blir med i vår spesielle rådgivende styre. Sammen vil vi lede vei i å være pionerer innen innovativ gruveteknologi, forme fremtiden for mineralutforskning for vedvarende vekst og suksess, Sven Gollan, CEO i Teako Minerals.

Om The Coring Company (TCC):

TCC er et norsk teknologiselskap med hovedkontor i Mo i Rana. TCC utvikler software og hardwareløsninger for gjennomføring av grunn-undersøkelser innenfor Construction og Mining. Selskapet ble grunnlagt i 2019, og baserer sine produkter på patentert teknologi og forskning som grunnlegger og administrerende direktør Frida Vonstad, gjorde i forbindelse med sitt doktorgradsarbeide ved University College of London og Oxford University. Selskapets produkter/løsninger bidrar til å redusere kostnader, minske CO2-fotavtrykket og redusere risiko ved gjennomføring av grunnundersøkelser.

Om Teako Minerals:

Teako Minerals Corp. er et mineralutforskningsselskap med base i Vancouver som er dedikert til å skaffe, utforske og utvikle mineralforekomster i Canada, Norge og Finland med fokus på kobber, kobolt og gull. Bruken av avanserte teknologier som SCS plattformen fra TCC, stemmer overens med selskapets strategi om å være i forkant av den hurtig utviklende gruveindustrien.

logo
Bjørn Laberg